Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Open vragen en meerkeuze-vragen hoofdstuk 1   

Klik bij meerkeuzevragen op het correcte antwoord.
N.B. Soms zijn alle antwoorden goed, klik dan op 'Alle antw. zijn goed'
Als het fout is probeer je het opnieuw!
betekent fout
betekent goed
Heb je het antwoord bij de eerste poging goed dan krijg je 10 punten, bij de tweede poging 1 punt en bij de derde poging 0.5 punt.

 1. I. Een byte heeft twee mogelijke waarden, die we meestal aangeven met 0 en 1
II. Een bit is een groepje van acht bytes.
a) De beweringen I en II zijn allebei waar
b) De beweringen I en II zijn allebei niet waar
c) Bewering I is waar en bewering II is niet waar
d) Bewering I is niet waar en bewering II is waar

 2. Als je het binaire getal 10101111 omrekent naar een decimaal getal, dan wordt het:
a) 6
b) 2 + 4 + 8 + 16 + 64 + 128 = 222
c) 175
d) 1 + 4 + 16 + 32 + 64 + 128 = 245

 3. Als je het binaire getal 11100110 omrekent naar een decimaal getal, dan wordt het:
Vul hier het antwoord in :     

 4. Als je het decimale getal 205 omrekent naar een binair getal, dan:
a) bestaat dat getal uit 5 enen en drie nullen, en eindigt het met een 1
b) bestaat dat getal uit zes enen en twee nullen
c) bestaat dat getal uit vier enen en vier nullen
d) bestaat dat getal uit 5 enen en drie nullen, en eindigt het met een 0

 5. Als je het decimale getal 139 omrekent naar een binair getal, dan wordt het:
Vul hier het antwoord in :     

 6. Als je het hexadecimale getal 7B omrekent naar een decimaal getal, dan wordt het:
a) 7B is helemaal geen hexadecimaal getal want dan moet je twee letters hebben
b) 18
c) 123
d) 81

 7. Wat is het grootste hexadecimale getal dat bestaat uit twee tekens (gebruik hoofdletters) ?
Vul hier het antwoord in :     

 8. Welke bewering is niet waar ?
a) Als de ASC-code wordt gebruikt dan neemt elk teken 1 byte aan geheugenruimte in beslag
b) Als de UNI-code wordt gebruikt dan neemt elk teken 2 bits aan geheugenruimte in beslag
c) Met de ASC-code kunnen 256 tekens worden gecodeerd
d) Met de UNIcode kunnen 65536 tekens worden gecodeerd

 9. Als je in Kladblok de zin "Dit is een test." intikt (zonder aanhalingstekens) en je slaat het op, dan is de grootte van het bestand:
a) 13 bytes
b) 16 bits
c) 48 bits
d) 16 bytes

 10. Als je in Paint een tekening maakt, en je slaat het op als een bmp-file met RGB-kleuren, hoeveel bits zijn er dan nodig voor één pixel ?
Vul hier het antwoord in :     

 11. Als je in Paint een tekening van 300 bij 200 pixels maakt, en je slaat het op als een bmp-file met RGB-kleuren, dan is de grootte van het bestand:
a) Iets meer (454 bytes meer) dan 60 kB
b) Iets meer (454 bytes meer) dan 180 kB
c) Iets meer (454 bits meer) dan 60000 bits.
d) Iets meer (454 bits meer) dan 180000 bits.

 12. Als je een tekening van 800 bij 600 pixels maakt, en de tekening lijkt veel op het beroemde schilderij van Mondriaan (zie hieronder) dan is de grootte van het bestand op zijn kleinst als je het opslaat :a) als een JPG-file
b) als een BMP-file (24 bits) en daarna met Winzip omzet in een ZIP-file
c) als een GIF-file
d) in een WORD-file

 13. Als je een foto opslaat, dan verlies je meestal iets aan informatie (je hebt bijv. iets minder kleuren). Dat is niet zo als je het opslaat als een:
a) JPG-file
b) BMP-file (24 bits) en daarna met Winzip omzet in een ZIP-file
c) GIF-file
d) PNG-file

14.


Welke van de volgende beweringen is waar:
a) Dit is een en-schakeling
b) Dit is een of-schakeling
c) Met deze schakeling krijg je het achterste bit bij de optelling van twee bits
d) Met deze schakeling krijg je het voorste bit bij de optelling van twee bits

15. Het getal 73 is in binaire notatie 01001001
Wat is de binaire notatie van -73 (met de two-complement-methode)
a) - 01001001
b) 11001001
c) Dat kan niet, er zijn alleen positieve binaire getallen
d) 10110111

16. Twee html-codes waarmee je de tekstkleur kunt vastleggen:
<FONT COLOR="#FF0000"> en <FONT COLOR="#000055">
a) De eerste kleur is helder rood, de tweede donkerblauw
b) De eerste kleur is helder rood, de tweede lichtblauw
c) De eerste kleur is donkerrood, de tweede donkerblauw
d) De eerste kleur is lichtblauw, de tweede donkerblauw

17. Je hebt verschillende compressietechnieken voor plaatjes. Bij één van die methoden wordt er een palet gebruikt: Dat is een lijstje met de 256 gebruikte kleuren, waarvan de gegevens in het bestand worden vastgelegd, en voor ieder beeldpunt is dan nog maar één byte nodig om de kleur vast te leggen, namelijk het nummer van de kleur in het palet.
Dat gebeurt bij het volgende formaat:
a) JPG
b) GIF
c) BMP
d) PNG

18. Aan de extensie van een bestand kun je meestal wel zien wat voor soort bestand het is. Voorbeelden van extensies bij muziekbestanden zijn WAV en MID en MP3
Welke van de volgende beweringen is niet waar:
a) Een WAV-bestand neemt ongeveer 12 keer zo veel ruimte in beslag als een MP3-bestand
b) Als je muziek in een MP3-bestand hebt en je wilt het afspelen dan heb je een MP3-decoder nodig.
c) Met een MP3-decoder kun je een MP3-bestand weer omzetten in het oorspronkelijke WAV-bestand.
d) De bitrate van een MP3-bestand ligt meestal tussen de 128 en 192 Kbps.

19. De ASC-code van de é is 130, van ê is 136, van ë is 137, van è is 138
In een computerprogramma kan het binaire getal 10001000 het volgende voorstellen:
a) Het getal 136
b) Het getal -120
c) Het teken ê
d) Alle mogelijkheden zijn juist

20. Welke uitspraak is niet juist:
a) Muziek is analoog
b) Als je een geluidsbestand m.b.v. email via de telefoon verstuurt dan zorgt het modem er voor dat de digitale gegevens analoog verstuurd kunnen worden
c) Geluid is digitaal
d) Voor het opnemen van spraak op de computer is een analoog-naar-digitaal-omzetter nodig

 21. Het proces waarmee je geluid digitaliseert noem je (gebruik kleine letters):
Vul hier het antwoord in :     

22. Als je een videofilm wilt bekijken die in MPEG-formaat is opgeslagen dan heb je het volgende nodig:
a) Een codec
b) Een sampler
c) Een divX
d) Een actuator

23. Er wordt muziek in stereo opgenomen, er wordt gesampled op 44.1 kHz, met 16 bits per sample
Als er geen compressie wordt toegepast dan is het aantal bytes dat één seconde muziek in beslag neemt:
a) Ongeveer 176 kB
b) Ongeveer 10 MB
c) 44.1 x 16 = 705.6 kB
d) 44.1 x 16 x 2 = 1411.2 kB

24. Als je in Powerpoint een cirkel tekent en opslaat dan neemt het veel minder geheugenruimte in beslag dan wanneer je in PaintShopPro een cirkel tekent en opslaat.
Dat komt doordat:
a) Powerpoint een tekening standaard in gif-formaat opslaat.
b) PaintShopPro niet in gif-formaat of in jpg-formaat kan opslaan.
c) Powerpoint een enorm goede compressiemethode heeft.
d) Powerpoint tekeningen vector-geörienteerd opslaat.

25. Bekijk de volgende schakeling.UIT heeft de waarde 1. Dan kunnen A, B en C de volgende waarden hebben:
a) A = 1 en B = 0 en C = 1
b) A = 1 en B = 0 en C = 0
c) A = 1 en B = 1 en C = 0
d) A = 0 en B = 0 en C = 1