Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Meerkeuzevragen Hoofdstuk 4  

Klik op het correcte antwoord.
N.B. Soms zijn alle antwoorden goed, klik dan op 'Alle antw. zijn goed'
Als het fout is probeer je het opnieuw!
betekent fout
betekent goed
Heb je het antwoord bij de eerste poging goed dan krijg je 10 punten, bij de tweede poging 1 punt en bij de derde poging een halve punt.

 1. Als je in JavaLogo wilt dat de cursor 100 pixels vooruit gaat, dan kan dat m.b.v. de volgende opdracht:
a) Vooruit(100)
b) vooruit(100)
c) voorUit(100);
d) vooruit(100);

 2. Wat is de functie van een compiler bij JavaLogo?
a) broncode omzetten in bytecode
b) code omzetten van machinecode in javacode
c) machinecode omzetten in code van een hogere programmeertaal
d) broncode omzetten in machinetaal

 3. Wat wordt er bedoeld met bytecode?
a) De tussencode die de compiler van Java produceert.
b) De objectcode die een compiler van een hogere programmeertaal levert.
c) De machinecode die door de compiler van een hogere programmeertaal wordt geproduceerd.
d) De enen en nullen die een processor kan verwerken.

 4. Als er een Java-applet in een html-document zit, dan heeft je computer een bepaald programma nodig om die applet te kunnen laten zien. Hoe noemen we dat programma?
a) JDK
b) JVM
c) compiler
d) bytecode

 5. Als je de broncode van een Java-programma opslaat, dan krijgt het een bepaalde extensie en als je het compileert dan krijgt de bytecode, die dan wordt gemaakt, ook een bepaalde extensie. Wat zijn die extensies?
a) De broncode heeft de extensie jav en de bytecode heeft de extensie clas
b) De broncode heeft de extensie java en de bytecode heeft de extensie class
c) De broncode heeft de extensie cod en de bytecode heeft de extensie exe
d) De broncode heeft de extensie jav en de bytecode heeft de extensie com

 6. Als je wilt dat de opdrachten vooruit(100); rechts(30); tien keer worden herhaald, met welke opdracht doe je dat?
a) for i=1 to 10 do
    vooruit(100); rechts(30);
b) for i=1 to 10 do
    {
        vooruit(100); rechts(30);
    };
c) for (int i=1; i<=10; i++) ;
    {
        vooruit(100); rechts(30);
    };
d) for (int i=1; i<=10; i++)
    {
        vooruit(100); rechts(30);
    }

 7. Als je wilt dat er een hoek van 30 graden wordt getekend, waarbij de lengten van de benen 100 pixels zijn en waarbij de benen rood zijn, dan kan dat met de volgende opdrachten:
a) penAan(255,0,0); vooruit(100); rechts(30); vooruit(100); penUit;
b) vulAan(255,0,0); vooruit(100); rechts(150); vooruit(100); vulUit();
c) penaan(255,0,0); vooruit(100); rechts(150); vooruit(100); penuit;
d) penAan(255,0,0); vooruit(100); rechts(150); vooruit(100); penUit();

 8. Tekst wordt in Java als commentaar opgevat als:
a) als je het tussen accolades plaatst
b) als je het achter // plaatst
c) als je het tussen <-- en --> plaatst
d) als je het achter ** plaatst

 9. Als je m.b.v. JavaLogo een regelmatige vijfhoek wilt laten tekenen met zijden van 100 pixels, dan maak je gebruik van de volgende opdrachten:
a) for (int i=1;i<=5; i++)
    {
        vooruit(100); rechts(72);
    };
b) for (int i=1;i<=5; i++) { vooruit(100); rechts(72); }
c) for (int k=0; k<=4; k++)
    {
        vooruit(100); rechts(72);
    };
d) Alle manieren hierboven zijn goed

10. Iemand wil een Java-programma maken, dat vier sterren naast elkaar op het scherm tekent.
Kan dat m.b.v. de volgende code?
for (int i=1; i<=4; i++)
    {
        ster( );
    }
a) Nee, het codewoord ster bestaat niet in JavaLogo
b) Ja, maar er moet dan wel een methode ster in het programma zijn ingevoerd
c) Nee, al is er een methode ster in het programma ingevoerd, dan moeten er geen haakjes achter.
d) Nee, je moet er voor zorgen dat er eerst een eindje opgeschoven wordt voordat de volgende ster getekend wordt

11. Als je een methode ster in een Java-programma wilt maken, dan kan dat als volgt:
a) public class ster
    {
        .............................
    }
b) public void ster;
    {
        .............................
    }
c) {
    public void ster
        .............................
    }
d) public void ster( )
    {
        .............................
    }

12. Waarom wordt bij het compileren van java broncode een tussencode gefabriceerd, die later nog eens in machinetaal moet worden omgezet?
a) Omdat de tussencode platform-onafhankelijk is
b) Omdat het anders maar op één soort machines draait, want elke processor-familie werkt met een andere machinetaal
c) Omdat applets in html-documenten worden gezet, en je weet niet wat voor soort computer gebruikt wordt om dat te bekijken
d) Alle antwoorden zijn juist

 13. Als je in een Java-programma een variabele gebruikt dan moet je die declareren.
Als de variabele kleur een woord moet kunnen bevatten, dan declareer je die variabele als volgt:
a) string kleur;
b) var string: kleur;
c) dim kleur as string;
d) String kleur;

14. Als je een programma voor een tekening hebt gemaakt in Javalogo, en je wilt dat de tekening een kwart slag rechtsom draait, kan dat dan door één opdracht aan het programma toe te voegen?
a) Nee, je moet meer dan één opdracht toevoegen.
b) Ja, voeg aan het begin de opdracht kwartrechtsom(); toe.
c) Ja, voeg aan het begin de opdracht draai(90) toe.
d) Ja, voeg aan het begin de opdracht rechts(90); toe.

15. Als je een programma voor een tekening hebt gemaakt in Javalogo, en je wilt dat de tekening 400 pixels naar links schuift, dan kan dat door de volgende opdrachten aan het programma toe te voegen:
penUit(); stap(-400,0); panAan();
a) Dat klopt
b) Nee, dan schuift de tekening 400 naar beneden.
c) Nee, je moet ook nog de opdracht links(90); voor stap(-400,0); zetten, en de opdracht rechts(90); na stap(-400,0);
d) Nee, de tekening begint altijd vanuit het midden van het scherm

16. Hoe ziet de header van de methode met de naam test er uit, waarin de volgende parameters voorkomen: parameter t (dat is een geheel getal), en een parameter k (dat is een kleur), en een parameter m (dat is een kommagetal) voorkomen.
a) test(integer t, string k, real m)
b) public void test(integer t, string k, real m)
c) public method test(int t, kleur k, float m);
d) public void test(int t, String k,float m)

17. Wat is de naam van de methode, die in JavaLogo altijd allereerst wordt uitgevoerd?
a) tekenprogramma
b) TekenApplet
c) logotekenap
d) initialiseer

18. Wat is de naam van de methode, waarin er in een Java-programma voor gezorgd wordt dat er iets getekend wordt.
a) tekenprogramma
b) TekenApplet
c) logotekenap
d) initialiseer

19. Hoe ziet de header van een programma (of klasse), waarin iets getekend wordt, er uit
a) public void tekenprogramma
b) public class Programmanaam extends TekenApplet
c) public void Programmanaam
d) public void Programmanaam extends TekenApplet

20. Hoe zorg je er voor dat bij een tekening in Javalogo de achtergrondkleur geel wordt?
a) Door in de methode tekenprogramma als eerste opdracht
    achtergrondkleur("geel"); toe te voegen.
b) Door in de methode tekenprogramma als eerste opdracht
    achtergrondkleur(255, 255, 0); toe te voegen.
c) Door de methode initialiseer als volgt toe te voegen:
    public void initialiseer()
    achtergrondkleur("geel");
d) Door de methode initialiseer als volgt toe te voegen:
    public void initialiseer()
    {
        achtergrondkleur(255, 255, 0);
    }