Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Open vragen en meerkeuze-vragen hoofdstuk 5   

Klik bij meerkeuzevragen op het correcte antwoord.
N.B. Soms zijn alle antwoorden goed, klik dan op 'Alle antw. zijn goed'
Als het fout is probeer je het opnieuw!
betekent fout
betekent goed
Heb je het antwoord bij de eerste poging goed dan krijg je 10 punten, bij de tweede poging 1 punt en bij de derde poging 0.5 punt.

 1. Welke van de volgende taken hoort niet tot de taken van een besturingssysteem:
a) Er voor zorgen dat de computer kan opstarten.
b) Er voor zorgen dat programma's en gegevens in het interne geheugen kunnen worden opgeslagen.
c) Er voor zorgen dat programma's en gegevens op de harde schijf enz. (het externe geheugen) kunnen worden opgeslagen.
d) Er voor zorgen dat de computer met de randapparatuur kan werken.

 2. 1. Windows heeft een command-line interface
2. DOS heeft een GUI
a) 1 en 2 zijn beide waar
b) 1 is waar en 2 is niet waar
c) 1 en 2 zijn beide niet waar
d) 1 is niet waar en 2 is waar

3. Met welke engelse term wordt een programma, dat bepaalde hardware aan kan sturen, wel aangegeven ? (kleine letters)
Vul hier het antwoord in :     

 4. Waarom is de BIOS tegenwoordig meestal in een flash memory chip opgeslagen ?
a) Een flash memory chip is goedkoper
b) Een flash memory chip is sneller
c) Als het in ROM is opgeslagen kan het niet worden veranderd
d) Als het in ROM is opgeslagen dan kun je het per ongeluk veranderen

 5. Als je het bestand met de naam TEST.TXT wilt verwijderen dan kan dat op de volgende manier:
a) In DOS met de opdracht kill TEST.TXT en in UNIX met de opdracht rm TEST.TXT
b) In DOS d.m.v. del TEST.TXT en in UNIX d.m.v. rm TEST.TXT
c) In DOS d.m.v. del TEST.TXT en in UNIX d.m.v. kill TEST.TXT
d) In DOS d.m.v. kill TEST.TXT en in UNIX d.m.v. del TEST.TXT

 6. Wat is het verschil tussen buffering en spooling ?
a) Bij buffering wordt als tijdelijke opslagplaats een gedeelte van het werkgeheugen gebruikt en bij spooling een gedeelte van de harde schijf
b) Bij buffering wordt niet elke opdracht geaccepteerd, bij spooling wel
c) Bij buffering ben je de opdracht kwijt als je de computer uitdoet (en de opdracht is nog niet uitgevoerd), bij spooling hoef je de opdracht niet opnieuw te geven nadat je de computer hebt uitgedaan
d) Alle drie de mogelijkheden hierboven zijn waar

7. In sommige bedrijven werken niet alle medewerkers met een eigen computer, maar ze hebben wel een toetsenbord en een monitor. Ze maken allemaal gebruik van dezelfde computer, waar het toetsenbord en de monitor op aangesloten zijn. Hoe heet die combinatie van toetsenbord en monitor in dat geval ? (kleine letters, acht letters)
Vul hier het antwoord in :     

 8. Visual Basic en De Verkenner zijn verschillende soorten software, welke soorten ?
a) Visual Basic is een algemene applicatie en De Verkenner is een ontwikkeltool
b) Visual Basic is een ontwikkeltool en De Verkenner is een algemene applicatie
c) Visual Basic is een ontwikkeltool en De Verkenner is een utility
d) Visual Basic is een algemene applicatie en De Verkenner is een utility

 9. 1. UNIX is een multi-tasking en single-user besturingssysteem
2. De server van een provider draait meestal onder UNIX of LINUX
a) 1 en 2 zijn beide waar
b) 1 is waar en 2 is niet waar
c) 1 en 2 zijn beide niet waar
d) 1 is niet waar en 2 is waar

 10. Windows is een multi-tasking systeem: je kunt met meer dan één programma tegelijk werken.
Dat komt doordat:
a) Er wordt gewerkt met time-slicing
b) Er zitten twee processoren in de computer, elke processor neemt een programma voor zijn rekening.
c) Er wordt gewerkt met paginering
d) Er wordt gewerkt met een coprocessor

 11. Als je een lijst wilt van bestanden die in een map zitten dan kun je dat op de volgende manier voor elkaar krijgen:
a) In DOS d.m.v. dir en in UNIX d.m.v. pr
b) In DOS d.m.v. list en in UNIX d.m.v. dir
c) In DOS d.m.v. map en in UNIX d.m.v. ls
d) In DOS d.m.v. dir en in UNIX d.m.v. ls

12. Aan elk apparaat wordt in Windows een bepaald nummer toegekend. Als je met een programma bezig bent en je bent bijvoorbeeld iets aan het printen, en op een gegeven moment is het papier op, dan verschijnt er een venstertje in beeld waarin dat vermeld wordt. De printer heeft dan een signaaltje naar de CPU gestuurd, het lopende programma wordt even onderbroken want de CPU reageert op dat signaaltje. En de CPU herkent aan het nummer om welk apparaat het gaat.
Met welke afkorting wordt zo'n signaal aangegeven ? (hoofdletters, drie letters)
Vul hier het antwoord in :     

13. Veel computergebruikers hebben een firewall op hun computer geïnstalleerd.
a) Dat kan bijvoorbeeld het programma ZoneAlarm zijn
b) Dat is vooral belangrijk voor degenen die internetten via de kabel of via ADSL
c) Dat is bedoeld om hackers tegen te houden
d) Alle antwoorden zijn goed

14. Je hebt verschillende manieren om de inhoud van een harde schijf op te slaan, o.a. FAT32 en NTFS.
Welke uitspraak is niet waar?
a) Een voordeel van NTFS op FAT32 is dat NTFS meer beveiligingsmogelijkheden heeft.
b) Een voordeel van NTFS op FAT32 is dat NTFS minder foutgevoelig is.
c) Een nadeel van NTFS is dat LINUX dat bestandssysteem niet kan lezen.
d) Onder Linux wordt het bestandssysteem EXT3 tegenwoordig veel gebruikt.

15. Bij een multi-user systeem heeft het besturingssysteem meer taken dan bij een single-tasking systeem. Bij die taken horen onder andere de volgende dingen:
a) autorisatie
b) time-slicing
c) priorisering
d) alle hierboven genoemde taken zijn juist

16. Welke twee letters worden wel gebruikt als afkorting voor besturingssysteem ? (hoofdletters)
Vul hier het antwoord in :     

17. Meestal bestaat de naam van een bestand uit twee gedeelten, gescheiden door een punt.
Het laatste gedeelte van de naam, achter de punt, heet de extensie
Wat klopt niet ?
a) een batchfile heeft de extensie bat
b) een programma heeft de extensie sys
c) een Word-document heeft de extensie doc
d) een tekstdocument (meestal gemaakt met Kladblok) heeft de extensie txt

18. De volgende vraag gaat over mappen en paden.
Wat is niet juist ?
a) Een map wordt ook wel een directory genoemd
b) C:\ wordt wel de root van de C-drive genoemd
c) Het programma Gamemaker.exe zit in de map Gamemaker, en dat is een submap van de map Programfiles van de C-drive
Het pad van dat programma is dan C:\Gamemaker\Programfiles
d) Om in MSDOS vanuit de map Gamemaker (dat is een submap van de map Programfiles) naar de map Programfiles (dat is een submap van C:\) te gaan kun je invoeren: cd \Programfiles

19. De volgende vraag gaat over het register.
Wat is niet goed ?
a) Als je de schermresolutie verandert dan legt de computer de nieuwe resolutie vast in het register.
b) Als je het register wilt bekijken of veranderen dan kan dat via Start ® Uitvoeren, en dan moet je regedit intypen.
c) Als je de startpagina van Internet Explorer verandert dan legt de computer dat vast in het register.
d) Het register zit op de processor

20. Als je een aantal toetsen snel achter elkaar indrukt dan kan de computer het soms niet bijhouden, maar hij onthoudt wel welke toetsen je hebt ingedrukt. Hij zet het namelijk in een speciaal stukje van het geheugen, dat dient als tijdelijke opslagplaats. Hoe heet dat stukje geheugen (kleine letters, zes letters)
Vul hier het antwoord in :     

21. De volgende vraag gaat over de BIOS.
Welke bewering klopt niet ?
a) De BIOS begint met het setup-programma
b) BIOS is de afkorting van Basic Input Output System
c) De BIOS zorgt er als laatste voor dat het besturingssysteem (meestal Windows) wordt gestart
d) Een onderdeel van de BIOS is het POST-programma

22. Wat is niet een voordeel van Linux boven Windows ?
a) Linux is gratis, Windows niet
b) Er zijn veel meer programma's voor Linux dan voor Windows
c) Linux is stabieler, het loopt niet zo gauw vast.
d) Aan Linux kun je dingen veranderen: het is Open Source software