Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Meerkeuzevragen hoofdstuk 10  

Klik bij meerkeuzevragen op het correcte antwoord.
N.B. Soms zijn alle antwoorden goed, klik dan op 'Alle antw. zijn goed'
Als het fout is probeer je het opnieuw!
betekent fout
betekent goed
Heb je het antwoord bij de eerste poging goed dan krijg je 10 punten, bij de tweede poging 1 punt en bij de derde poging 0.5 punt.


 1. Welke uitspraak klopt niet voor de primaire sleutel van een tabel?
a) In elke rij moet in de sleutelkolom(men) iets zijn ingevuld.
b) In een sleutelkolom wordt altijd gewerkt met getallen, omdat getallen uniek zijn.
c) De ingevulde waarden in de sleutelkolom zijn verschillend voor alle rijen.
d) De primaire sleutelkolommen worden in Access aangegeven met een sleuteltje

 2. Welke uitspraak klopt niet voor de verwijzende sleutel van een tabel?
a) Een verwijzende sleutel verwijst meestal naar een primaire sleutel.
b) Een verwijzende sleutel wordt ook wel een referentie-sleutel of foreign key genoemd.
c) Verwijzende sleutels kun je in Access niet verwijderen.
d) Met behulp van verwijzende sleutels kan de referentiële integriteit worden bewaakt

 3. De volgende vraag heeft betrekking op de database RUNDVEEADMINISTRATIE
Die database bestaat uit drie tabellen:

BEDRIJVEN
bedrijfsnrnaamadrespostcplaatstel

KOEIEN
koenrvadermoedergebdatbedrijfsnr

JAARPROD
koenrjaarkgmelkvetgeheiwitgeh

Wat kunnen de primaire sleutels van de tabellen KOEIEN en JAARPROD zijn?
a) Van de tabel KOEIEN koenr en van de tabel JAARPROD ook koenr
b) Van de tabel KOEIEN koenr + bedrijfsnr en van de tabel JAARPROD koenr
c) Van de tabel KOEIEN koenr en van de tabel JAARPROD koenr + jaar
d) Van de tabel KOEIEN koenr en van de tabel JAARPROD koenr + jaar + kgmelk

 4. Hoe kun je er in Access voor zorgen dat er in een tabel waarin het geslacht (m/v) voorkomt alleen maar een m of een v kan worden ingevoerd, en wel zo dat als je geen m of v invoert er een foutmelding komt ?
a) Door de sql-query SELECT geslacht from tabel where geslacht="m" or geslacht="v"; in te voeren
b) Door bij het ontwerp van de tabel het veld Geslacht uit te kiezen en dan bij Validatieregel in te voeren: ="m" or ="v"
c) Door bij het ontwerp van de tabel het veld Geslacht uit te kiezen en dan bij Validatietekst in te voeren: ="m" or ="v"
d) Door bij het ontwerp van de tabel het veld Geslacht uit te kiezen en dan bij Validatieregel in te voeren: "m; v"

 5. Als je een nieuwe tabel invoert in Access dan moet je voor elke kolom aangeven van welk type de gegevens zijn. Je kunt dan uit een aantal hoofdtypen kiezen. Daar zit o.a. het volgende type bij:
a) tekst
b) numeriek
c) datum/tijd
d) Alle mogelijkheden hierboven zijn goed

 6. Als je een nieuwe tabel invoert in Access dan moet je voor elke kolom aangeven van welk type de gegevens zijn. Als je als hoofdtype numeriek kiest, dan kun je nog uit een aantal subtypen kiezen. Daar zit niet het volgende type bij:
a) integer
b) enkele precisie
c) korte integer
d) dubbele precisie

 7. De volgende vraag heeft betrekking op de database RUNDVEEADMINISTRATIE
Die database bevat o.a. de tabel BEDRIJVEN
bedrijfsnrnaamadrespostcodeplaatstelefoon


We willen een sql-query maken voor de tabel BEDRIJVEN van de database RUNDVEEADMINISTRATIE
De kolommen zijn:
bedrijfsnummer (getal), naam (tekst, 20 tekens), adres (tekst, 20 tekens), postcode (tekst, 7 tekens), plaats (tekst, 20 tekens), telefoon (tekst, 10 tekens). Het bedrijfsnummer is de primaire sleutel, en we willen dat in ieder geval bij elk bedrijf de naam wordt ingevuld.

De sql-query voor die tabel is als volgt:
a) create table BEDRIJVEN
(
    bedrijfsnummer INTEGER,
    naam STRING(20) NOT NULL,
    adres STRING(20),
    postcode STRING(20),
    plaats STRING(20),
    telefoon STRING(20),
    primary key bedrijfsnummer
);
b) create into RUNDVEEADMINISTRATIE table BEDRIJVEN
(
    bedrijfsnummer NUMERIEK,
    naam STRING(20) NOT NULL,
    adres STRING(20),
    postcode STRING(20),
    plaats STRING(20),
    telefoon STRING(20),
    primary key: bedrijfsnummer
);
c) create BEDRIJVEN
(
    bedrijfsnummer NUMERIEK,
    naam CHAR(20) NOT NULL,
    adres CHAR(20),
    postcode CHAR(20),
    plaats CHAR(20),
    telefoon CHAR(20),
    primary key (bedrijfsnummer)
);
d) create table BEDRIJVEN
(
    bedrijfsnummer INTEGER,
    naam VARCHAR(20) NOT NULL,
    adres VARCHAR(20),
    postcode VARCHAR(20),
    plaats VARCHAR(20),
    telefoon VARCHAR(20),
    primary key (bedrijfsnummer)
);

 8. In de tabel BEDRIJVEN van de vorige vraag zit een bedrijf met bedrijfsnummer 1251. Dit bedrijf wordt opgeheven en kan dus uit de database worden verwijderd.
De sql-query die er voor zorgt dat dat bedrijf uit de database wordt verwijderd is als volgt:
a) delete from BEDRIJVEN where bedrijfsnummer = 1251;
b) delete bedrijfsnummer(1251) from BEDRIJVEN;
c) kill from BEDRIJVEN where bedrijfsnummer = 1251;
d) delete from BEDRIJVEN where bedrijfsnummer = "1251";

 9. In de tabel BEDRIJVEN van de vorige vragen zit een bedrijf met bedrijfsnummer 1251. Dit bedrijf heeft een ander telefoonnummer gekregen, het is 0511-544444 geworden.
De sql-query die er voor zorgt dat die mutatie wordt doorgevoerd is als volgt:
a) set telefoon=0511-544444 from BEDRIJVEN where bedrijfsnummer = 1251;
b) update BEDRIJVEN set telefoon="0511-544444" where bedrijfsnummer = 1251;
c) mutate BEDRIJVEN set telefoon="0511-544444" in bedrijfsnummer = 1251;
d) update BEDRIJVEN make telefoon=0511-544444 where bedrijfsnummer = "1251";

10. Aan de tabel BEDRIJVEN van de vorige vragen moet een bedrijf worden toegevoegd. Het nieuwe bedrijf krijgt bedrijfsnummer 2001, de naam van de eigenaar is R.J. van der Beek, het adres is Achtkant 11, de postcode is 9285 VH en de plaats is Buitenpost.
De sql-query die er voor zorgt dat dit bedrijf aan de database wordt toegevoegd is als volgt:
a) insert into BEDRIJVEN (bedrijfsnummer, naam, adres, postcode, plaats) values ("2001", "R.J. van der Beek", "Achtkant 11", "9285 VH", "Buitenpost");
b) insert values (2001, "R.J. van der Beek", "Achtkant 11", "9285 VH", "Buitenpost") into BEDRIJVEN;
c) insert into BEDRIJVEN (bedrijfsnummer, naam, adres, postcode, plaats) values (2001, "R.J. van der Beek", "Achtkant 11", "9285 VH", "Buitenpost");
d) insert into BEDRIJVEN bedrijfsnummer(2001), naam("R.J. van der Beek"), adres("Achtkant 11"), postcode("9285 VH"), plaats("Buitenpost");

11. In de tabel BEDRIJVEN van de vorige vragen komt het veld telefoonnummer voor. Hoewel een telefoonnummer meestal uit alleen maar cijfers bestaat is het niet verstandig om dit veld als numeriek op te slaan.
De reden daarvoor is dat:
a) Een telefoonnummer te groot is voor een integer
b) Je hoeft niet te rekenen met telefoonnummers
c) De voorloopnullen bij het afdrukken van een getal door Access worden weggelaten
d) Het is juist wel verstandig om dit veld als numeriek op te slaan.

12. Als de computer een persoon in een database met 1000 records moet zoeken, en je weet alleen de voornaam terwijl de gegevens op achternaam gesorteerd zijn, dan moet de computer in de kolom met de voornamen zoeken. Hoeveel records moet de computer dan maximaal bekijken voordat hij de juiste gevonden heeft (of ontdekt heeft dat die naam niet voorkomt) als er geen index is?
a) 10
b) 100
c) 1000
d) dat hangt er van af hoe handig het programma is

13. Als de computer een persoon in een database met 1000 records moet zoeken, en je weet alleen de voornaam terwijl de gegevens op achternaam gesorteerd zijn, dan moet de computer in de kolom met de voornamen zoeken. Hoeveel records moet de computer dan maximaal bekijken voordat hij de juiste gevonden heeft (of ontdekt heeft dat die naam niet voorkomt) als de kolom voornaam geïndexeerd is?
a) 10
b) 100
c) 1000
d) dat hangt er van af hoe handig het programma is

14. Wat wordt er bedoeld met concurrente processen
a) Als twee concurrenten alkaar beconcurreren door steeds lagere prijzen te vragen
b) Als twee mensen tegelijk dezelfde database willen raadplegen
c) Als twee mensen tegelijk dezelfde tabel van een database willen raadplegen
d) Als twee mensen tegelijk hetzelfde record van een database willen raadplegen

15. Wat wordt er met een lock bedoeld, als je met een database werkt
a) Als twee mensen tegelijk dezelfde database willen raadplegen, dan mag de eerste persoon die database wel raadplegen maar voor de tweede wordt de database op slot gezet
b) Als twee mensen tegelijk hetzelfde record van een database willen raadplegen en/of veranderen, dan mag de tweede persoon pas bij dat record als de eerste klaar is en de gegevens verwerkt zijn
c) Als twee mensen tegelijk hetzelfde record van een database willen raadplegen en/of veranderen, dan moet de tweede persoon wachten tot de eerste de database heeft afgesloten
d) Als twee mensen tegelijk dezelfde tabel van een database willen raadplegen, dan moet de tweede persoon wachten tot de eerste de tabel heeft afgesloten

16. Als een klant van een bank aan het internetbankieren is, en tijdens de verwerking crashet de computer van de bank, dan kunnen er problemen ontstaan. Misschien moest er € 1000,- worden overgeboekt naar meneer A, en misschien was voor de crash de € 1000,- al wel afgeboekt van de rekening van de klant maar nog niet op de rekening van meneer A gestort.
Wat gebeurt er dan?
a) Het is jammer voor de klant maar hij is die € 1000,- kwijt en hij zal die € 1000,- toch nog eens aan meneer A moeten betalen
b) De klant kan die € 1000,- bij een verzekeringsmaatschappij claimen
c) Bij de bank geeft een computerdeskundige na de crash de sql-opdracht ROLLBACK, en dan worden alle sql-opdrachten die nog niet volledig waren afgehandeld, teruggedraaid. Dus er is niets aan de hand.
d) Bij de bank zoeken ze uit bij welke opdrachten er tijdens de crash iets is misgegaan, en ze geven alle klanten die daar de dupe van zijn geworden de verzekering dat ze hun uiterste best zullen doen de schade te herstellen.

17. Wat zijn de primaire sleutels van de tabellen KOEIEN en JAARPROD?
a) Van KOEIEN koenr en van JAARPROD ook koenr
b) Van KOEIEN koenr en van JAARPROD jaar
c) Van KOEIEN bedrijfsnr en van JAARPROD koenr
d) Van KOEIEN koenr en van JAARPROD koenr+jaar

18. In Nederland regelt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wat wel en niet mag bij het beheer van gegevens.
Wat is niet juist (als je weet dat een organisatie gegevens van jou in een database heeft opgeslagen)?
a) Je hebt recht op inzage in de gegevens, je mag vragen welke gegevens van jou in de database staan.
b) De organisatie heeft niet het recht persoonsgegevens aan mensen of organisaties te verstrekken, die zelf niet in de database voorkomen.
c) Je hebt het recht om correctie van de gegevens te vragen, als je weet dat de gegevens over jou niet kloppen.
d) Je hebt het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen, als je weet dat er gegevens van jou in de database zitten die er voor de organisatie niet toe doen.

19. Als je met een beveiligde database werkt dan moet je inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De administrator kan door middel van een sql-query er voor zorgen dat jij bepaalde tabellen niet kunt bekijken, of wel kunt bekijken maar niet wijzigen.
Een aantal vragen hiervoor hadden betrekking op de database RUNDVEEADMINISTRATIE, en die database bevat o.a. de tabel BEDRIJVEN
De administrator wil er voor zorgen dat jij (je gebruikersnaam is LEERLING) de gegevens van de tabel BEDRIJVEN alleen maar kunt bekijken, dus niet wijzigen.
Welke sql-query moet hij dan invoeren?
a) grant not update on 'BEDRIJVEN' to 'LEERLING';
b) don't allow insert, update on 'BEDRIJVEN' to 'LEERLING';
c) allow select on 'BEDRIJVEN' to 'LEERLING';
d) grant select on 'BEDRIJVEN' to 'LEERLING';

20. De vorige vraag had betrekking op de database RUNDVEEADMINISTRATIE, en die database bevat o.a. de tabel BEDRIJVEN
Wat gebeurt er als de sql-query DELETE FROM BEDRIJVEN; wordt uitgevoerd?
a) Er verschijnt een foutmelding, want de query klopt niet
b) Er gebeurt niets, want er moet bij vermeld worden welk bedrijf verwijderd moet worden, dus zoiets als DELETE FROM BEDRIJVEN WHERE BEDRIJFSNR = 800;
c) Alle gegevens uit de tabel BEDRIJVEN worden verwijderd.
d) Alle namen van bedrijven worden gewist, de rest van de gegevens in de tabel BEDRIJVEN blijven staan.