Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

PHP Opgaven

[H16.5 PHP1]   [H16.6 PHP2]   [H16.7 PHP3]   [H16.8 PHP4]   [PHP opgaven deel 2]  

Voeg commentaar toe zodat de homepage's begrijpelijk zijn voor anderen.
 1. Maak een php-pagina, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $kleur="yellow";
  $lengte=300;
  $dikte=10;
  $aantal=4;
  Verder worden er dan op de pagina 4 gele lijnen, die 300 pixels lang en 10 pixels breed zijn, getekend zoals hier onder.  En onder die lijnen staat: "De getekende lijnen hebben de kleur yellow, zijn 300 pixels lang en 10 pixels dik".
  Maar als je de waarden van de variabelen verandert, en de rest van het script blijft gelijk, dan wordt een aantal lijnen met de kleur en lengte en dikte getekend zoals aangegeven door de variabelen. En de zin er onder klopt ook met de gegevens.
  Aanwijzing :
  De html-code voor zo'n lijn is: <hr color=yellow width=300 size=10>

 2. Maak een php-pagina, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $eerstedag="WO";
  Zorg er voor dat er in die pagina een maandkalender gemaakt wordt.
  Ga er van uit dat de eerste dag van de maand op woensdag valt (vanwege $eerstedag="WO";) , en dat de maand 30 dagen heeft.
  De kalender ziet er dan als volgt uit, en gebruik daarbij een for-lus:

  ZOMADIWODOVRZA
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

  Als je de eerste opdracht wijzigt in $eerstedag="VR"; dan moet de kalender ook op vrijdag de eerste beginnen, zonder dat het script verder gewijzigd wordt.

 3. Maak een php-pagina, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $kleur="red";
  $lengte=300;
  $dikte=10;
  Verder wordt er dan op de pagina m.b.v. tien rode lijnstukjes een piramide getekend, waarbij het onderste lijnstuk 300 pixels lang is, het bovenste is 30 pixels lang enz. Zoals hier onder.

  Als je de waarden van de variabelen verandert en je verandert verder niets aan het script dan wordt er een piramide getekend met behulp van tien lijnen, met de kleur, lengte en dikte zoals de variabelen aangeven.
  Aanwijzing :
  De html-code voor het bovenste lijnstukje is: <hr color="red" width=30 size=10 align="center">
  Maak m.b.v. een for-lus tien van zulke opdrachten, waarbij de lengte steeds 30 groter is.

 4. Maak een php-document dat er voor zorgt dat de datum en de dag op het beeldscherm verschijnt.
  Doe het zo dat als het 26-05-2009 is en het is een dinsdag, dan verschijnt er: Het is vandaag dinsdag 26 mei van het jaar 2009.
  Maak gebruik van een array voor de dagen en een array voor de maanden.

 5. Maak een php-document, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $aantalrijen=6;
  $aantalkolommen=4;
  Zorg er voor dat er op die pagina een tabel verschijnt met 6 rijen en 4 kolommen. Zorg dat de cellen omrand zijn.
  In cel 1,1 staat Rij 1, kolom 1, in cel 1,2 staat Rij 1, kolom 2, enz.
  Als je de variabelen $aantalrijen en $aantalkolommen verandert in 4 en 7, en je verandert verder niets aan het script, dan verschijnt er een tabel met 4 rijen en 7 kolommen. Ook dan staat er in cel 1,1: Rij 1, kolom 1, en in cel 1,2: Rij 1, kolom 2, enz.

 6. Maak een php-document, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $beginkapitaal=1000;
  $rente=4;
  Dat betekent natuurlijk dat het beginkapitaal 1000 euro is. Dat wordt op de bank gezet, en je krijgt 4% rente.
  Zorg er voor dat op de pagina de waarde van het kapitaal na 1, 2, 3, ... jaren verschijnt, als er elk jaar 4% rente bij komt.
  Dit gaat net zo ver door tot het kapitaal twee keer zo groot (of iets meer) is geworden.
  Als je de variabelen $beginkapitaal en $rente bijvoorbeeld verandert in 4000 en 7, en je verandert verder niets aan het script, dan verschijnt weer de waarde van het kapitaal na 1, 2, 3, ... jaren, en wel zo dat er elk jaar 7% rente bij komt.
  Ook dan gaat het net zo lang door tot het kapitaal minstens twee keer zo groot is geworden.
  Aanwijzing :
  Gebruik:
  While ($kapitaal<2000)
  {...................................
  ...................................}
  dan worden de opdrachten op de stippeltjes net zo lang uitgevoerd als de waarde van $kapitaal kleiner dan 2000 is. Er wordt dan dus gestopt met herhalen als $k >= 2000 is
  Verder geldt:
  Als de rente r % is en het kapitaal k, dan is het bedrag aan rente k*r/100, en het nieuwe kapitaal na een jaar is dan dus k + k*r/100


 7. Maak een php-document, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $aantal=20;
  Zorg er voor dat een tabel met 20 rijen verschijnt, die er als volgt uitziet (ook de tablelijntjes moeten zichtbaar zijn):
    1     1     1 
    2     4     8 
    3     9     27 
    4     16     64 
  enz.
  Dus de getallen 1, 2, 3, 4, enz. met daarachter de kwadraten van die getallen (12, 22, 32, 42, enz.) en daarachter de derde machten van die getallen (13, 23, 33, 43, enz.)
  En de tabel moet uit 20 regels bestaan

  Als je de variabele $aantal bijvoorbeeld verandert in 15, en je verandert verder niets aan het script, dan verschijnt er net zo'n tabel maar dan met 15 rijen.

 8. Maak een php-document, waarin het php-gedeelte als volgt begint:
  $aantal=600;
  Zorg er voor dat er dan wordt gesimuleerd dat de computer 600 keer met een dobbelsteen gooit. Er wordt geteld hoe vaak er een 1, 2, 3, 4, 5 of 6 wordt gegooid, en die aantallen worden vermeld.

  Als je de variabele $aantal bijvoorbeeld verandert in 4000, en je verandert verder niets aan het script, dan wordt er 4000 keer met een dobbelsteen gegooid. En ook dan verschijnt op het scherm hoe vaak er een 1 is gegooid, hoe vaak een 2, enz. Aanwijzing :
  rand(1,6) levert een getal op tussen 1 en 6.

 9.  Maak een homepage waarin een regel staat met "Straal cirkel : " en daarachter een tekstvenster waarin die straal kan worden ingevoerd.
  Verder een button met als opschrift "Bereken opp. en omtrek".
  Als er op die button wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even vermeld worden en waarin de oppervlakte en de omtrek van de cirkel verschijnen.
  Als er geen straal is ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Oppervlakte = 3.14 * straal * straal en Omtrek = 2 * 3.14 * straal

 10.  Maak een homepage waarin een regel staat met "Temperatuur in graden Celsius : " en daarachter een tekstvenster waarin die temperatuur kan worden ingevoerd.
  Verder een button met als opschrift "Reken om".
  Als er op die button wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even vermeld worden en waarin de temperatuur in Fahrenheit en Kelvin verschijnt.
  Als er geen temperatuur is ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Tfahrenheit = (9*Tcelsius/5) + 32 → temperatuur van graden Celsius naar graden Fahrenheit
  Tkelvin = Tcelsius + 273 → temperatuur van graden Celsius naar graden Kelvin

 11. Maak een homepage waarin een regel staat met "Lengte rechthoek : " en daarachter een tekstvenster waarin die lengte kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Breedte rechthoek : " en daarachter een tekstvenster waarin die breedte kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met als opschrift "Bereken !"
  Als er op die button wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even vermeld worden en waarin de oppervlakte van de rechthoek en de omtrek van de rechthoek verschijnt zodra er op de knop met Bereken is geklikt.
  Als er geen lengte of breedte is ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Oppervlakte = lengte * breedte en Omtrek = 2 * lengte + 2 * breedte

 12. Maak een homepage waarin een regel staat met "Getal : " en daarachter een tekstvenster waarin dat getal kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met als opschrift "Bereken !"
  Zodra er op de button "Bereken" geklikt wordt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even vermeld worden en waarin een regel staat met "Gedeeld door drie" en daarachter de uitkomst van het ingevoerde getal gedeeld door drie.
  Daaronder een regel met "Vijfvoud" en daarachter de uitkomst van het ingevoerde getal keer 5.
  Als er geen getal is ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

 13. Maak een homepage waarin een regel staat met "Voornaam : " en daarachter een tekstvenster waarin de voornaam kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Achternaam : " en daarachter een tekstvenster waarin de achternaam kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Woonplaats : " en daarachter een tekstvenster waarin de woonplaats kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met als opschrift "Noteer de gegevens achter elkaar!"
  Daaronder een tekstvenster waarin de voornaam + de achternaam + te + woonplaats verschijnt (met spaties er tussen) Zodra er op de knop met "Noteer de gegevens achter elkaar" is geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de voornaam + de achternaam + te + woonplaats verschijnt (met spaties er tussen).
  Als er geen gegevens zijn ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Zinnen of woorden aan elkaar plakken doe je met behulp van de . ("abc" . "defg" levert "abcdefg" op)
  Dus als $v = "Piet" en $w = "de Boer" en $u = $v . $w dan geldt: $u = "Pietde Boer"

 14. Als je een rekening krijgt moet je meestal ook nog BTW betalen.
  Maak een homepage waarin een regel staat met "Bedrag (excl.BTW) : " en daarachter een tekstvenster waarin dat bedrag kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "BTW (in procenten) : " en daarachter een tekstvenster waarin het percentage BTW kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met "Bereken"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde bedragen nog even verschijnen en waarin het bedrag inclusief BTW wordt vermeld.
  Als er geen bedrag en/of BTW-percentage is ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als de BTW 6 % is en het bedrag 540,- dan is het BTW-bedrag (6/100) x 540 en het totale bedrag (incl. BTW) is dan 540 + (6/100) x 540
  In het algemeen geldt dus: het totale bedrag (incl. BTW) is dan beginbedrag + (btw/100) x beginbedrag (met BTW) wordt berekend en in het tekstvenster verschijnt.

 15. Er zijn veel automobilisten die het verbruik van hun auto bijhouden.
  Als je elke keer als je tankt opschrijft wat op dat moment je kilometerstand is, en je doet elke keer de tank vol, dat kun je uitrekenen wat het verbruik is.
  Maak een homepage waarin een regel staat met "Begin-kilometerstand : " en daarachter een tekstvenster waarin die kilometerstand kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Eind-kilometerstand : " en daarachter een tekstvenster waarin die eindstand kan worden ingevoerd.
  Daar weer onder een regel met "Aantal liters getankt : " en daarachter een tekstvenster waarin dat aantal kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met "Bereken"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin het aantal kilometers per liter verschijnt.
  Als er geen of te weinig gegevens zijn ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als de beginstand 20000 is en de eindstand 20540 en het aantal liters 45 dan heeft die auto 540 km gereden op 45 liter, en per liter is dat 540 / 45 km
  In het algemeen geldt dus: het aantal km. per liter is (eindstand - beginstand) / aantal-liters

 16. Als je de verkoopprijs en de inkoopprijs weet dan kun je uitrekenen hoeveel procent winst er gemaakt wordt.
  Maak een homepage waarin een regel staat met "Verkoopprijs : " en daarachter een tekstvenster waarin dat bedrag kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Inkoopprijs : " en daarachter een tekstvenster waarin dat bedrag kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met "Bereken"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin de winst (in procenten) verschijnt.
  Als er geen of te weinig gegevens zijn ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als de verkoopprijs 200,- is en de inkoopprijs 172,- dan is de winst 200 - 172 = 28 en het percentage is dan (28 / 172 ) x 100
  In het algemeen geldt dus: het percentage winst is 100 * (verkoopprijs - inkoopprijs)/ inkoopprijs

 17. Maak een homepage waarin een regel staat met "Tijd (uren, minuten, seconden) : " en daarachter drie tekstvensters waarin de tijd kan worden ingevoerd. In het eerste tekstvenster de uren, in het tweede de minuten, en in het derde de seconden.
  Daaronder een button met "Bereken de tijd tot middernacht"
  Zodra er op de knop met "Bereken de tijd tot middernacht" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin de tijd (uren, minuten, seconden) tot middernacht verschijnt.
  Als de begintijd niet is ingevoerd wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als de tijd bijv. 10:24:20 is, dan is de tijd tot middernacht 13:35:40
  Het aantal seconden is 60 - 20 = 40
  Het aantal minuten is 60 - 24 -1 = 35 (de 40 + 20 = 60 sec. vormen samen ook een minuut)
  Het aantal uren is 24 - 10 - 1 = 13

 18. Als je je auto laat repareren krijg je meestal een rekening.
  Maak een homepage waarin een regel staat met "Aantal gewerkte uren : " en daarachter een tekstvenster waarin dat aantal uren kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Uurloon (in euro's) : " en daarachter een tekstvenster waarin het uurloon kan worden ingevoerd.
  Dan een regel met "Nieuwe onderdelen (in euro's) : " en daarachter een tekstvenster waarin de kosten voor de onderdelen kunnen worden ingevoerd.
  Daaronder een button met "Bereken"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin het te betalen bedrag verschijnt.
  Als er geen of te weinig gegevens zijn ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als de het aantal uren 3 is en het uurloon 35,- en de onderdelen kosten 70,-, dan is het te betalen bedrag 3 x 35 + 70 = 175,-

 19. Tegenwoordig wordt er bij het schriftelijk examen voor elk vak een L-waarde en een N-waarde gegeven.
  De L-waarde is het maximale aantal punten dat je voor het examen kunt scoren.
  En de N-waarde wordt na het examen bepaald. Als het moeilijk was dan wordt de N-waarde zo gekozen dat het cijfer iets wordt opgehoogd (N=1 is normaal, N=2 betekent dat er 1 punt bijkomt, N=0.8 betekent dat er 0.2 punt afgaat)
  Maak een homepage waarin een regel staat met "Score op het examen : " en daarachter een tekstvenster waarin de score kan worden ingevoerd (dat is het aantal punten dat je krijgt, meestal iets tussen 0 en 90).
  Daaronder een regel met met "L-waarde : " en daarachter een tekstvenster waarin een getal kan worden ingevoerd (dat is de maximale score, vaak is dat 90).
  Daaronder een regel met "N-waarde : " en daarachter een tekstvenster waarin die N-waarde kan worden ingevoerd (dat is een kommagetal, meestal iets tussen de 0.8 en 2.5)
  Daaronder een button met "Bereken CSE-cijfer"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin het cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) verschijnt.
  Als er geen of te weinig gegevens zijn ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Het CSE-cijfer op de honderd-schaal wordt berekend met de formule
  cse = (90 * score)/L + 10 * N
  Als dat een cse-cijfer oplevert dat hoger dan 100 is of lager dan 10 dan wordt er een andere formule toegepast, maar die laten we buiten beschouwing.

 20. Maak een html-document met het volgende formulier:  Als je het hebt ingevuld zoals in de figuur dan verschijnt er na een klik op Verzend een nieuw document waarin het volgende staat:
  De volgende gegevens zijn ontvangen:

  VoornaamJan
  AchternaamJansen
  Telefoonnummer061234578
  Postcode1234AB
  Je bent eenjongen
  Je hebt belangstelling voorGAMEZ
  UITGAAN

  Als je vergeten bent iets in te vullen dan wordt dat gemeld: Je hebt je voornaam niet ingevuld!
  Als je een verkeerde postcode hebt ingevoerd (moet 4 cijfers en 2 letters zijn) dan wordt er gemeld: voor de juiste postcode in!

 21. Maak een homepage waarin een een pull-down menu waarin een achtergrondkleur kan worden uitgekozen, (kleuren m.b.v. woorden : rood, groen, geel, wit enz) en als die is uitgekozen dan verschijnt er een nieuwe pagina, met als achtergrondkleur de gekozen kleur, en de naam van de gekozen kleur staat met grote letters midden op het scherm.
  Zorg er voor dat de achtergrondkleur niet dezelfde is als de tekstkleur.

 22. Maak een homepage waarin een regel staat met "Aantal seconden : " en daarachter een tekstvenster waarin een getal kan worden ingevoerd dat een aantal seconden voorstelt.
  Daaronder een button met als opschrift "Reken om".
  Zodra er op de knop met "Reken om" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin het aantal seconden dat is ingevoerd nog even verschijnt en waarin het aantal uren, minuten en seconden verschijnen.
  Voorbeeld: Als je 8000 seconden invoert dan moet er 2 uren en 13 minuten en 20 seconden uitkomen.
  Als er geen seconden zijn ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Je kunt gebruik maken van de volgende operatoren:
  • $a = 17 / 4
   Dit is de normale deling, en $a wordt 4.25
  • $a = floor (17 / 4)
   Dit is het aantal helen bij de deling; $a wordt 4

 23. Maak een homepage waarin een een pull-down menu waarin een tekstkleur kan worden uitgekozen, (kleuren m.b.v. woorden : rood, groen, geel, wit enz) en als die is uitgekozen dan verschijnt er een nieuwe pagina, met als tekstkleur de gekozen kleur, en de naam van de gekozen kleur staat met grote letters midden op het scherm (en dus ook in die gekozen kleur).
  Zorg er voor dat de achtergrondkleur niet dezelfde is als de tekstkleur.

 24. Maak een homepage waarin een regel staat met "Aantal centen : " en daarachter een tekstvenster waarin een bedrag in centen kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met als opschrift "Reken om".
  Zodra er op de knop met "Reken om" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin het aantal centen dat is ingevoerd nog even verschijnt en waarin het aantal vijftigjes (halve euro's), dubbeltjes en centen verschijnt.
  Als er geen centen zijn ingevoerd dan wordt dat vermeld.
  Voorbeeld: Als je 124 centen invoert dan moet er 2 vijftigjes en 2 dubbeltjes en 4 centen uitkomen.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Je kunt gebruik maken van de volgende operatoren:
  • $a = 17 / 4
   Dit is de normale deling, en $a wordt 4.25
  • $a = floor (17 / 4)
   Dit is het aantal helen bij de deling; $a wordt 4

 25. Een groep die naar de bioscoop gaat, krijgt korting. Een toegangskaartje kost normaal 8 euro. Vanaf 10 personen geeft de bioscoop reductie. Zijn er minder dan 20 bezoekers dan bedraagt de korting 15%, in het andere geval 30%.
  Maak een homepage waarin een regel staat met "Aantal in de groep : " en daarachter een tekstvenster waarin dat aantal kan worden ingevoerd. Dat aantal moet onder de 100 zijn.
  Daaronder een button met "Bereken"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin het te betalen bedrag verschijnt, vetgedrukt.
  Als er geen aantal onder de 100 is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Normale prijs = aantal x 8

  Als het aantal groter dan 10 maar kleiner dan 20 is wordt de prijs : aantal x 8 x 0,85
  (Als je 15 % korting krijgt moet je 85 % betalen, dan kun je het bedrag keer 0,85 doen)
  Als het aantal groter dan 20 is wordt de prijs : aantal x 8 x 0,70

 26. Maak een homepage met daarop een formulier met 4 radio-knoppen. Zet achter iedere knop de naam van een kleur.
  Als je op één van de knoppen drukt verschijnt er een nieuwe pagina, met als achtergrondkleur de gekozen kleur, en de naam van de gekozen kleur staat met grote letters midden op het scherm.
  Zorg er voor dat de achtergrondkleur niet dezelfde is als de tekstkleur.

 27. Als je je als automobilist niet houdt aan de toegestane maximale snelheid dan kun je een bekeuring krijgen. Je krijgt dan een boete die afhangt van de gereden snelheid. Je moet in ieder geval 30 euro betalen. En elke km boven het maximum kost de overtreder nog 5 euro extra. Maak een homepage waarin een regel staat met "Toegestane snelheid : " en daarachter een tekstvenster waarin die maximale snelheid kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Snelheid : " en daarachter een tekstvenster waarin die snelheid kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met "Bereken"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin de te betalen boete verschijnt (of: geen boete), vetgedrukt..
  Als er geen goede waarden zijn ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als de snelheid kleiner is dan het maximum dan is de boete 0
  Als de snelheid groter is dan het maximum dan is de boete 30 + (snelheid - maximum) x 5

 28. Maak een homepage waarin een regel staat met "Geef je lengte (in cm)" en daarachter een tekstvenster waarin de lengte kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Geef je gewicht (in kg)" en daarachter een tekstvenster waarin het gewicht kan worden ingevoerd.
  Daaronder een knop met Geef de Body Mass Index erop.
  Daaronder een regel met "BMI: " en daarachter een tekstvenster voor de BMI
  Zodra er op de knop met "Geef de Body Mass Index" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin de BMI verschijnt (vetgedrukt), en of de gebruiker overgewicht heeft of niet.
  Als er geen goede lengte en/of gewicht is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  De formule voor de BMI is : Gewicht in kg gedeeld door (Lengte in m)2
  Een BMI hoger dan 25 betekent overgewicht.

 29. Maak een homepage waarin een regel staat met "Geef je naam" en daarachter een tekstvenster waarin de naam kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "Ben je man of vrouw (m/v)" en daarachter twee radio-buttons, de eerste met opschrift man en de tweede met opschrift vrouw.
  Daaronder een knop met OK erop.
  Het is de bedoeling dat er in het eerste tekstvenster een naam wordt ingevoerd, en dat er op de optionbutton voor man of vrouw geklikt wordt.
  Zodra er dan op de OK-knop wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin een welkomsttekst staat op de volgende manier:
  Als je als naam Piet hebt ingevoerd, en op man hebt geklikt, dan verschijnt er Hallo geachte meneer Piet.
  Als je als naam Jeanet hebt ingevoerd, en op vrouw hebt geklikt, dan verschijnt er Hallo geachte mevrouw Jeanet.
  De naam van de man of vrouw wordt cursief gedrukt!
  Als je niet op man of vrouw geklikt hebt, dan verschijnt er Je hebt niet op man of vrouw geklikt!, en als je geen naam hebt ingevoerd dan wordt dat ook vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

 30. Maak een homepage waarin een vijf tekstvenstertjes vlak naast elkaar staan met in het eerste tekstvenster een willekeurig getal tussen 10 en 20, in het tweede tekstvenster een +, in het derde tekstvenster weer een willekeurig getal tussen 10 en 20, in het vierde tekstvenster een =, het vijfde tekstvenster is het antwoordvenster en daarin staat in het begin niets.
  Daaronder een knop met "Controleer" Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin het sommetje, met het ingevoerde antwoord vetgedrukt, nog even verschijnt, en waarin vermeld wordt of het goed of fout was.
  Als het fout was wordt ook nog even vermeld wat het goede antwoord is.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

  Aanwijzing :
  Een willekeurig geheel getal tussen 5 en 15 genereer je m.b.v. de opdracht $g = Math.floor ( Math.rnd() * 10 + 5);

 31. Een kwadratische vergelijking is van de vorm ax2 + bx + c = 0
  Zo'n vergelijking kun je oplossen met de abc-formule.
  Maak een homepage waarin je om de waarden van a, b en c vraagt, en dat dan de oplossing van de vergelijking geeft.
  Doe dat op de volgende manier: Zet op het formulier een regel met "a =" en daarachter een tekstvenster waarin dat getal kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel waarop staat "b =" en daarachter een tekstvenster waarin dat getal kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel waarop staat "c =" en daarachter een tekstvenster waarin dat getal kan worden ingevoerd.
  Dan een button met als opschrift "Bereken !"
  Zodra er op de knop met "Bereken" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen, en de vergelijking die dat oplevert.
  Verder verschijnt de waarde van de discriminant ( D = b2 - 4ac ), vetgedrukt..
  En de oplossingen ( x1 = (-b + √D)/(2a) en x2 = (-b - √D)/(2a) ) verschijnen, ook vetgedrukt. Tenminste als die oplossingen bestaan.
  Als die oplossingen niet bestaan, dus als D < 0, dan wordt dat gemeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

  Aanwijzing :
  Eerst moet de discriminant $D = $b * $b - 4 * $a * $c worden berekend.
  Als D>=0 is dan moeten de twee oplossingen $x1 = (-$b + √$D)/(2 * $a) en $x2 = (-$b - √$D)/(2 * $a) worden berekend.
  √$D bereken je m.b.v. de opdracht sqrt($D)

 32. Inhoud van bol of kubus
  Maak een homepage waarin een regel staat met "straal of ribbe" en daarachter een tekstvenster waarin die straal of ribbe kan worden ingevoerd.
  Daar onder een pulldownmenu, waarin de soort figuur uitgekozen kan worden. Er kan gekozen worden uit kubus en bol.
  Verder staat op het formulier een button met als opschrift "Geef de inhoud"
  Zodra er op de knop met "Geef de inhoud" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en waarin de inhoud verschijnt.
  Als er geen figuur is uitgekozen, of als er geen (goed) getal is ingevoerd, dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

  Aanwijzing :
  Bij een kubus geldt, als de ribbe r is, voor de inhoud I = r3, dus $r * $r * $r
  Bij een bol geldt, als de straal r is, voor de inhoud I = (4/3)*π*r3, dus (4/3) * π * $r * $r * $r
  De waarde van π krijg je met pi()

 33. Maak een homepage waarop 5 sommetjes in tekstvensters verschijnen, met achter elk sommetje een invoervak.
  Het zijn vijf keer-sommen met getallen tussen 5 en 10, die automatisch worden gegenereerd.
  Verder staat op de pagina een button met Controleer.
  Zodra er op de knop met "Controleer" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de sommen met de gegeven antwoorden nog even verschijnen, en wel zo dat als het gegeven antwoord fout was het rood gedrukt wordt. Verder wordt er vermeld hoeveel antwoorden er goed zijn.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

 34. Maak een homepage waarmee het laadvermogen van een vrachtwagen kan worden berekend.
  Een vrachtwagen met 2 assen heeft een MTM (Maximaal Toegelaten Massa) van 19 ton, eentje met drie assen heeft een MTM van 26 ton en eentje met 4 assen heeft een MTM van 32 ton.
  Zet een regel op de pagina met "leeg gewicht:" en daarachter een tekstvenster waarin dat lege gewicht kan worden ingevoerd.
  Daaronder drie radio-buttons, met de opschriften 2 assen, 3 assen en 4 assen. Door het aanklikken van één van die option buttons kan het aantal assen worden gekozen
  Dan een knop met als opschrift "Bepaal laadgewicht"
  Zodra er op de knop met "Bepaal laadgewicht" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin de ingevoerde gegevens nog even verschijnen en verder wordt vermeld hoeveel ton gewicht er beladen mag worden, vetgedrukt..
  Als er niet genoeg gegevens zijn ingevoerd (er is bijv. niet op een radio-button geklikt) dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

 35. Maak een homepage waarin een regel staat met "Tafel van:" en daarachter een pulldown-menu waarin de getallen 10 t/m 30 staan.
  Zorg er voor dat de opties in dat pulldown-menu m.b.v. een for-lus gemaakt worden, zodat je niet 20 regels met bijna dezelfde tekst krijgt.
  Zodra er een getal wordt uitgekozen in het pulldown-menu verschijnt er een nieuwe pagina , waarin de tafel van het getal komt dat is geselecteerd in het pulldown-menu.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Als er bijvoorbeeld 25 is ingevoerd dan moet het volgende verschijnen (in tabelvorm, met lijntjes), en gebruik daarbij de for-lus:
  1x25=25
  2x25=50
  3x25=75
  4x25=100
  5x25=125
  6x25=150
  7x25=175
  8x25=200
  9x25=225
  10x25=250

 36. Maak een homepage, waarin een tekstvenster staat waarin een woord kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met het opschrift "Draai om"
  Zodra er op de knop met "Draai om" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin het ingevoerde woord nog even verschijnt. En verder worden de letters van het ingevoerde woord omgedraaid, en dat omgedraaide woord verschijnt op de volgende regel.
  Als er een woord van minder dan twee letters is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  substr ($z, 5, 1); is de vijfde letter van de string $z
  strlen($z) is het aantal tekens van de string $z

  Als de ingevoerde string in de variabele $z wordt vastgelegd, en de nieuwe (omgedraaide) wordt in de variabele $n vastgelegd, dan geldt:
  De eerste letter van $n moet gelijk zijn aan de laatste letter van $z, dus als je het aantal letters van het woord met $a aangeeft dan moet er gelden: $n1=substr ($z, $a, 1);
  De tweede letter van $n moet gelijk zijn aan de op-een-na-laatste letter van z, dus er moet gelden: $n2 = substr ($z, $a-1, 1);
  In het algemeen geldt voor de i-de letter: $ni = substr ($z, $a-$i+1, 1);
  En dat moet gebeuren voor zoveel waarden van $i dat alle letters van het woord aan de beurt komen, daarvoor moet je dus een for-lus gebruiken. En dan moeten de letters van $n achter elkaar geplakt worden tot een nieuw woord.

 37. Maak een homepage waarin een regel staat met "Tot hoever:" en daarachter een pulldown-menu waarin de getallen 5 t/m 25 staan.
  Zorg er voor dat de opties in dat pulldown-menu m.b.v. een for-lus gemaakt worden, zodat je niet 20 regels met bijna dezelfde tekst krijgt.
  Zodra er een getal wordt uitgekozen in het pulldown-menu verschijnt er een nieuwe pagina , waarin de kwadraten vanaf 1 tot en met het kwadraat van het gekozen getal verschijnen.
  Dus als 8 is gekozen, dan verschijnen de volgende regels in het nieuwe pagina : het kwadraat van 1 is 1
  het kwadraat van 2 is 4
  het kwadraat van 3 is 9
  het kwadraat van 4 is 16
  het kwadraat van 5 is 25
  het kwadraat van 6 is 36
  het kwadraat van 7 is 49
  het kwadraat van 8 is 64

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

 38. Maak een homepage, waarin een tekstvenster staat waarin een woord kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met het opschrift "Codeer"
  Zodra er op de knop met "Codeer" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina, waarin het ingevoerde woord nog even verschijnt. En verder wordt het ingevoerde woord in geheimschrift omgezet, en dat geheimschrift verschijnt op de volgende regel.
  Het geheimschrift ontstaat door elke letter van het woord te vervangen door de erop volgende letter in het alfabet.
  Bijvoorbeeld: Test wordt Uftu.
  Denk er verder om dat de z moet worden veranderd in een a, en de Z in een A.

  Als er een woord van minder dan twee letters is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  substr ($z, 5, 1); is de vijfde letter van de string $z
  strlen($z) is het aantal tekens van de string $z

  Als de ingevoerde string in de variabele $z wordt vastgelegd, en de nieuwe (omgedraaide) wordt in de variabele $n vastgelegd, dan geldt:
  ord ($teken) geeft de asc-code van $teken
  chr(k) levert het teken, waarvan de asc-code k is

  Als de ingevoerde string in de variabele $z wordt vastgelegd, en de nieuwe (gecodeerde) wordt in de variabele $n vastgelegd, dan ga je de eerste letter als volgt omzetten:
  k = ord( substr ($z, 5, 1) );
  $n1 = chr(k+1)

  En dat moet niet alleen voor de eerste letter gebeuren, maar voor alle letters van het woord; daarvoor moet je dus een for-lus gebruiken. En dan moeten de letters van $n achter elkaar geplakt worden tot een nieuw woord.

 39. Maak een homepage waarin een regel staat met "Kapitaal:" en daarachter een tekstvenstertje waarin een getal getypt moet worden, dat het kapitaal voorstelt.
  Daaronder staat een regel met "hoeveel % rente ?" en daarachter een tekstvenstertje waarin een getal getypt kan worden.
  Verder een button met als opschrift "Bereken verdubbelingstijd"
  Zodra er op de Berekenbutton wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina , waarin de waarde van het kapitaal na 1, 2, 3, ... jaren verschijn, als er elk jaar zoveel procent rente bij komt als ingetypt is.
  Dit gaat net zo ver door tot het kapitaal twee keer zo groot geworden.
  Als achter "Kapitaal" dus 1000 is ingevoerd, en achter "hoeveel % rente?" het getal 2, dan wordt er net zo lang doorgegaan tot het kapitaal 2000 euro of meer is geworden.

  Als er te weinig gegevens of verkeerde gegevens zijn ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Gebruik:
  While ($k<2000)
  {...................................
  ...................................}
  dan worden de opdrachten op de stippeltjes net zo lang uitgevoerd als de waarde van $k kleiner dan 2000 is. Er wordt dan dus gestopt met herhalen als $k >= 2000 is
  Verder geldt:
  Als de rente r % is en het kapitaal k, dan is het bedrag aan rente k*r/100, en het nieuwe kapitaal na een jaar is dan dus k + k*r/100

 40. Maak een homepage waarin een regel staat met "Aantal keer gooien:" en daarachter een tekstvenstertje waarin het aantal getypt moet worden.
  Verder een button met als opschrift "Gooi"
  Zodra er op de Gooibutton wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina , waarin nog even vermeld wordt hoe vaak er gegooid moet worden.
  Verder simuleert de computer het gooien met een dobbelsteen, net zo vaak als is aangegeven. Er wordt geteld hoe vaak er een zes wordt gegooid, en dat aantal wordt vermeld.

  Als er een aantal minder dan 2 is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  rand(1,6) levert een getal op tussen 1 en 6.

 41. Maak een homepage, waarin een tekstvenster staat waarin een zin kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met het opschrift "Tel het aantal d's"
  Daaronder een regel met het opschrift "aantal d's in de zin:" en daarachter een tekstvenster.
  Als er op de button met "Tel het aantal d's" wordt geklikt dan verschijnt er een nieuwe pagina , waarin nog even vermeld wordt welke zin is ingevoerd.
  Verder wordt dan het aantal d's (hoofdletters D en kleine letters d) geteld en dat aantal wordt vermeld.
  Als er een woord van minder dan 2 tekens is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  substr($z,5,1) is de vijfde letter van de string $z
  strlen($z) is het aantal tekens van de string $z

  Je moet elke letter van het woord controleren, en als het een d is het aantal met één vermeerderen.
  Je moet dus een for-lus gebruiken:
  for ($i=1; $i<=strlen($z);$i++)
  {...................................
  ...................................}

 42. Maak een homepage, waarin een tekstvenster staat waarin een woord kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met het opschrift "Controleer !"
  Als er op de button met "Controleer" wordt geklikt dan verschijnt er een nieuwe pagina , waarin nog even vermeld wordt welk woord is ingevoerd.
  Verder wordt dan gecontroleerd of het ingevoerde woord een palindroom is. Als dat zo is dan verschijnt er "Dit is een palindroom" en anders "Dit is geen palindroom"

  Als er een woord van minder dan 2 tekens is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Een palindroom is een woord dat het zelfde is als je het van achter naar voren leest, bijvoorbeeld lepel en parterretrap.

  substr($z,5,1) is de vijfde letter van de string $z
  strlen($z) is het aantal tekens van de string $z

  De eerste letter moet gelijk zijn aan de laatste letter, dus als je het aantal letters van het woord met $a aangeeft dan moet er gelden: substr($z,1,1)= substr($z,a,1)
  De tweede letter van $z moet gelijk zijn aan de op-een-na-laatste letter van $z, dus er moet gelden: substr($z,2,1)= substr($z,a-1,1)
  In het algemeen geldt voor de $i-de letter: substr($z,$i,1)= substr($z,$a-$i+1,1)
  En dat moet je controleren voor alle waarden van $i, daarvoor moet je dus een for-lus gebruiken:
  for ($i=1; $i<=strlen($z);$i++)
  {...................................
  ...................................}

 43. Maak een homepage waarin een regel staat met "Getal :" en daarachter een tekstvenstertje waarin een getal getypt moet worden tussen 10 en 100
  Daaronder een button met als opschrift "Is het een priemgetal ?"
  Als er op de button met "Is het een priemgetal ?" wordt geklikt dan verschijnt er een nieuwe pagina , waarin nog even vermeld wordt welk getal is ingevoerd.
  Verder wordt dan gecontroleerd of het ingevoerde getal een priemgetal is. Als dat zo is dan verschijnt er "Dit is een priemgetal" en anders "Dit is geen priemgetal"

  Als er een getal onder de 3 is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als je wilt controleren of een getal a een priemgetal is, dan moet je controleren of het deelbaar is door 2, 3, 4, enz. t/m a-1. Zodra het door één van die getallen deelbaar is dan is het geen priemgetal.
  Hoe controleer je of een getal ergens deelbaar door is ?
  $a is deelbaar door $i als fmod($a,$i) == 0
  (Immers de rest bij de deling is dan 0, en met fmod($a,$i) wordt die rest bedoeld)

 44. Maak een homepage waarin een regel staat met "Teller : " en daarachter een tekstvenster waarin de teller van een breuk kan worden ingevoerd.
  Daaronder een regel met "noemer" en daarachter een tekstvenster waarin de noemer van een breuk kan worden ingevoerd.
  Daaronder een button met als opschrift "Vereenvoudig".
  Als er op de button met "Vereenvoudig" wordt geklikt dan verschijnt er een nieuwe pagina, waarin nog even vermeld wordt welke getallen zijn ingevoerd.
  Verder wordt de breuk vereenvoudigd (als dat kan) en de nieuwe teller en noemer worden vermeld. Als de breuk niet te vereenvoudigen is, dan zijn de nieuwe teller en noemer gelijk aan de oude teller en noemer.

  Als er geen juiste teller en/of noemer is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  Als je de computer wilt laten controleren of de breuk a/b te vereenvoudigen is dan moet je laten controleren of a en b allebei deelbaar zijn door 2, 3 , 4 enz. t/m a (je mag er van uit gaan dat a kleiner of gelijk aan b is)

  Hoe controleer je of een getal ergens deelbaar door is ?
  $a en $b zijn beide deelbaar door $i als (fmod($a,$i) == 0) and (fmod($b,$i) == 0)
  (Immers de rest bij de deling is dan 0, en met fmod($a,$i) wordt die rest bedoeld)

 45. Maak een homepage waarin een regel staat met "Hoeveel zessen ?" en daarachter een tekstvenstertje waarin het aantal getypt moet worden.
  Verder een button met als opschrift "Gooi"
  Zodra er op de Gooibutton wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina , waarin nog even vermeld wordt hoeveel zessen er gegooid moeten worden.
  Verder simuleert de computer het gooien met een dobbelsteen, en er wordt geteld hoe vaak er een zes wordt gegooid en ook hoe vaak er wordt gegooid.
  Er wordt net zo lang doorgegaan tot het aantal zessen gelijk is aan het ingevoerde aantal. Daarna wordt het aantal keren, dat er gegooid moest worden, vermeld.

  Als er een aantal minder dan 2 is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  rand(1,6) levert een getal op tussen 1 en 6.
  Als je de volgende regels invoert:
  While ($aantalzessen < $aantal)
  {...................................
  ...................................}
  dan worden de opdrachten op de stippeltjes net zo lang uitgevoerd als $aantalzessen < $aantal, dus zodra $aantalzessen==$aantal wordt er gestopt met gooien.

 46. Maak een homepage waarin een regel staat met "Tabel tot:" en daarachter een tekstvenstertje waarin een getal getypt moet worden.
  Daaronder een button met als opschrift "Maak tabel!"
  Zodra er op de knop met "Maak tabel!" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina , met een tabel die er zo uitziet (ook de tablelijntjes moeten zichtbaar zijn):
    1     1     1 
    2     4     8 
    3     9     27 
    4     16     64 
  enz.
  Dus de getallen 1, 2, 3, 4, enz. met daarachter de kwadraten van die getallen (12, 22, 32, 42, enz.) en daarachter de derde machten van die getallen (13, 23, 33, 43, enz.)
  En die tabel moet doorgaan tot het getal dat is ingevoerd achter "Tabel tot:"

  Als er een aantal minder dan 2 is ingevoerd dan wordt dat vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.

 47. Maak een homepage die er als volgt uitziet:

  Kleur van de lijnen
  Lengte van de lijnen
  Dikte van de lijnen
  Aantal lijnen
   

  Zodra er op de knop met "Teken de lijnen" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina waarop de lijnen worden afgebeeld, met de kleur, lengte en dikte zoals je hebt ingevuld.
  Als alles goed is ingevuld, en er is bijvoorbeeld bij kleur yellow ingevuld, bij lengte 300 en bij dikte 10 en bij aantal 4, dan moet er "De getekende lijnen hebben de kleur yellow, zijn 300 pixels lang en 10 pixels dik". En verder moeten er vier zulke gele lijnen onder verschijnen:  Als niet alle gegevens zijn ingevoerd dan moet dat worden vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  De html-code voor zo'n lijn is: <hr color=Yellow width=300 size=10>

 48. Maak een homepage waarin een maandkalender gemaakt moet worden.
  Er staat op de pagina een regel met "De eerste van de maand valt op:" en daarachter een pulldown-menu waarin gekozen kan worden uit ZO, MA, DI, WO, DO, VR, ZA.
  Zodra er een dag wordt uitgekozen in het pulldown-menu verschijnt er een nieuwe pagina , waarop de maandkalender verschijnt.
  Ga er daarbij van uit dat de maand uit 30 dagen bestaat.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Als er bijvoorbeeld WO is ingevoerd dan moet het volgende verschijnen (in tabelvorm, met lijntjes), en gebruik daarbij de for-lus:

  ZOMADIWODOVRZA
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

 49. Maak een homepage die er als volgt uitziet:

  Kleur van de lijnen
  Lengte van de piramide
  Dikte van de lijnen
   

  Zodra er op de knop met "Teken de piramide" wordt geklikt verschijnt er een nieuwe pagina waarop de piramide met behulp van tien lijnen worden getekend, met de kleur, lengte en dikte zoals je hebt ingevuld.
  Als alles goed is ingevuld, en er is bijvoorbeeld bij kleur red ingevuld, bij lengte 300 en bij dikte 10, dan moet de volgende tekening verschijnen m.b.v.tien lijnen:

  Als niet alle gegevens zijn ingevoerd dan moet dat worden vermeld.

  Als je het zo kunt maken dat het tweede document hetzelfde is als het eerste dan is dat heel fraai, en dan levert dat je meer punten op.
  Aanwijzing :
  De html-code voor de onderste lijn is: <hr color=red width=300 size=10 align=center>
  Maak m.b.v. een for-lus tien van zulke opdrachten, waarbij de lengte steeds 30 korter is.