Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 
  Opgaven hoofdstuk 9      
  Noteer de antwoorden in een worddocument of in je schrift!
De database-bestanden, die je voor deze opdrachten nodig hebt, kun je hier downloaden
1. Start Access en open de database BIEREN. (vraag je docent waar je die kunt vinden) Open dan de tabel Belgisch bier
a.Hoe heet het bier dat in record 500 staat ? Hoe ontdek je dat op de snelste manier ?
b. Hoeveel bieren zitten er in de tabel ? Waaraan zie je dat?
c. Hoeveel bieren zijn van het type Stout. Hoe kun je dat aantal snel tellen ?
d. In welk bier zit het hoogste alcoholpercentage ? Hoe kun je dat snel ontdekken ?
e. Hoeveel bieren zijn van het type pilsener. Hoe kun je aantal snel te weten komen zonder het zelf te tellen ?
f. Hoeveel bieren van het type pilsener hebben een alcoholpercentage van 5,0%. Hoe kun je aantal snel te weten komen zonder het zelf te tellen ?
g. Welke brouwerij maakt het bier met de naam Tonneke ? Hoe zoek je dat handig op ?
h. In hoeveel namen van bieren komt het woord pale voor ? Hoe kun je dat aantal snel tellen ?
i. In hoeveel namen van bieren komt het woord pils voor ? Hoe kun je dat aantal snel te weten komen zonder het zelf te tellen ?
j. Verplaats de kolom kleur, zet hem tussen de kolommen Brouwer en Type. Hoe doe je dat ?
k. Maak de kolom Gisting zo breed dat hoge+melkzure (dat is het langste waarde onder gisting) er precies in past. Hoe doe je dat ?
l. Voeg een bier toe aan de tabel, je mag zelf weten wat. Hoe doe je dat ?
m. Verwijder het bier dat je net hebt toegevoegd weer uit de tabel. Hoe doe je dat ?


2. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. (vraag je docent waar je die kunt vinden)
a. Hoe heet de schrijver van het boek met de titel Kroeglopen 1 ? Hoe zoek je dat uit ?
b. Wat is de achternaam van de schrijver van het boek met titel De woeste wandeling ? Hoe kun je dat met een query uitzoeken ?
c. Welke leerlingen hebben op 10 nov. 2004 een boek geleend? Hoe kun je dat met een query uitzoeken ?
d. Maak een formulier voor LEERLINGEN. En wel zo dat er bij de klas een keuzelijst komt waarbij uit 4a, 4b, 5a, 5b, 6a en 6b gekozen kan worden? Hoe doe je dat ? (Zie de cursus Access hoofdstuk 4)
e. Maak een formulier voor EXEMPLAREN. En wel zo dat er bij het boeknummer een lijstje van alle boeken verschijnt waar uit gekozen kan worden? Hoe doe je dat ? (Zie de cursus Access hoofdstuk 4)


3. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. (vraag je docent waar je die kunt vinden)
a. Maak adresetiketten voor de leerlingen. (Zie de cursus Access hoofdstuk 4.)
b. Maak klasselijstjes van alle klassen. (Zie de cursus cursus Access hoofdstuk 4.)
c. Maak een lijst met de namen van de auteurs met de titels van de boeken die ze hebben geschreven. (Zie de cursus Access hoofdstuk 4.)


4. Theorievragen over Hoofdstuk 9, Inleiding
a. Waar is DBMS de afkorting van. En wat betekent dat ?
b. Geef de namen van een paar bekende DBMS'en


5. Theorievragen over paragraaf 9.1
a. Geef de drie belangrijkste taken van een database-systeem
b. Wat wordt er bedoeld met het bewaken van de integriteit van een database ?
c. In welke vorm worden de gegevens van een relationele database opgeslagen ?


  De volgende vragen hebben betrekking op de database BIBLIOTHEEK
  Die database bestaat uit zes tabellen:

LEERLINGEN
LLNRVOORNAAMTUSSENVOEGSELACHTERNAAMSTRAATHUISNUMMER
POSTCODEPLAATSTELEFOONGESLACHTGEB_DATUMKLAS

AUTEURS
AUTEURNRVOORNAAMVOORLETTERSTUSSENVOEGSELACHTERNAAMGEB_JAARSTERF_JAAR

BOEKEN
BOEKNRAUTEURNRTITELPUB_JAARAANTALPAGSGENRERUBRIEK

EXEMPLAREN
EXNRBOEKNRUITLEENBAARSTATUS

UITLENINGEN
BOEKNREXNRLLNRDATUM_UITDATUM_TERUGBOETE

RESERVERINGEN
BOEKNRLLNRDATUM_RESERVERINGDATUM_BESCHIKBAARKOSTEN_BETAALDSTATUS


6. Deze vraag gaat over de database BIBLIOTHEEK (de tabellen staan hierboven)
Start Access en open de database BIBLIOTHEEK.
a. Bekijk de inhoud van de tabellen in de bibliotheek-database. Welke kolommen zijn van het type NUMERIEK, welke van het type DATUM/TIJD en welke van het type VALUTA ? (klik op de naam van een tabel, en dan op Ontwerpen)
b. Waarom heeft de tabel UITLENINGEN een kolom EXNR en de tabel RESERVERINGEN niet ?
c. Er is een samenhang tussen de kolommen. Gelijknamige kolommen hebben meestal, maar niet altijd, dezelfde inhoud. Geef voorbeelden van gelijke kolomnamen die in verschillende tabellen voorkomen, en die dezelfde inhoud hebben.
d. Sommige kolommen kunnen alleen waarden bevatten, die al in een andere kolom staan. Geef daar voorbeelden van.


7. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK.
Een SQL-query maken doe je zo: Klik op Query's, klik op Nieuw, dan op Ontwerpweergave en OK, klik op Sluiten in het venster Tabel toevoegen, dan staat links op de menubalk SQL ↑, klik op het pijltje en kies dan voor SQL: dan verschijnt het venster waarin je de SQL-query kunt intypen.
  Maak de sql-queries en probeer ze uit. Noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Maak een lijst van alle leerlingen (voornaam, achternaam, klas) gesorteerd op klas, en binnen de klas op de achternaam (en noteer de query om die lijst te maken, niet de lijst zelf. Dat geldt steeds !)
b. Maak een lijst van alle auteurs (voornaam, achternaam, geboortejaar), gesorteerd op achternaam en bij gelijke achternaam op geboortejaar.
c. Maak een lijst van alle boeken (titel, rubriek) gesorteerd op rubriek, en binnen de rubriek op titel.


8. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!!
a. Maak een lijst van de boeknummers die wel eens zijn uitgeleend. Sorteer ze in oplopende volgorde.
b. Maak een lijst van alle klassen, die in de gegevensbank voorkomen.


  De volgende vragen hebben betrekking op de database TENNISVERENIGING
Die database bestaat uit drie tabellen:

LEDEN
lidnrnaamwoonplaatsgeborenleeftijdlidsoortscore

COMPETITIESOORT
soortspeeldagaanvoerder

COMPETITIELID
compnrlidnrsoort


9. Maak de sql-queries m.b.t. de database TENNISVERENIGING (zonder computer, of m.b.v de SQL-site), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de query voor een lijstje van alle leden, met alle gegevens, gesorteerd op leeftijd, en wel zo dat de oudste bovenaan staat.
b. Geef de query voor een lijstje met de naam, de woonplaats, en de score van alle leden, gesorteerd op de naam.
c. Geef de query voor een lijstje van alle plaatsen waar leden vandaan komen, alfabetisch gerangschikt.


  De volgende vragen hebben betrekking op de database RUNDVEEADMINISTRATIE
Die database bestaat uit drie tabellen:

BEDRIJVEN
bedrijfsnrnaamadrespostcplaatstel

KOEIEN
koenrvadermoedergebdatbedrijfsnr

JAARPROD
koenrjaarkgmelkvetgeheiwitgeh


10. Maak de sql-queries m.b.t. de database RUNDVEEADMINISTRATIE (zonder computer), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de sql-query voor een lijstje van alle bedrijven (naam, adres, plaats), gesorteerd op plaats, en binnen dezelfde plaats op naam
b. Geef de sql-query voor een lijstje van alle (verschillende) plaatsen waar bedrijven voorkomen
c. Geef de sql-query voor een lijstje van de jaarproductie van alle koeien, geef daarbij het koenummer, het jaar, en kgmelk. Sorteer daarbij op kgmelk en wel zo dat degene met de meeste melk bovenaan staat


11. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Welke leerlingen hebben de achternaam Dijkstra ? (geef de voornaam en de achternaam)
b. Welke schrijvers zijn na 1900 geboren ? (geef de voornaam, achternaam en geboortejaar)
c. Welke boeken vallen niet in de rubriek Nederlands ?
d. Welke boeken zijn er van Gerard Reve in de bibliotheek (Er zijn twee SQL-query's nodig!)
d. Welke leerlingen hebben een boete van meer dan twee euro gehad ?


12. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Welke leerlingen hebben de lettercombinatie 'an' in hun naam ? (geef de voornaam en de achternaam)
b. Welke leerlingen uit klas 6 (dus 6a of 6b) wonen in Utrecht aan de Julianaweg ? (geef de voornaam, achternaam, klas, adres en woonplaats)
c. Welke leerlingen uit de vierde klas zijn na 1 juni 1991 geboren ? (geef de voornaam, achternaam, klas, geboortedatum)
N.B. Een datum moet je in Access (als je met SQL werkt) tussen hekjes # typen, dus 1 juni 1991 tik je in als #1-jun-1991#
d. Welke leerlingen wonen in Bunnik of Schalkwijk ? (geef de voornaam, achternaam, adres en woonplaats))
e. Komt de schrijver William Somerset Maugham voor bij de auteurs ?


13. Maak de sql-queries m.b.t. de database TENNISVERENIGING (zonder computer, of m.b.v de SQL-site), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de query voor een lijstje van alle leden uit Veenklooster, geef de naam, de woonplaats, en de score.
b. Geef de query voor een lijstje van alle leden (geef de naam en de leeftijd), die ouder dan 20 jaar zijn, en waarvan de naam met een F begint
c. Geef de query voor een lijstje van alle leden (geef de naam, de leeftijd en de lidsoort), die geen aktielid zijn, en die jonger dan 20 jaar zijn.
d. Geef de query voor een lijstje van alle jeugdleden (geef de naam, de leeftijd,de lidsoort en de score), gesorteerd op score, en wel zo dat degene met de hoogste score bovenaan staat.
e. Geef de query voor de competitiesoort(en), waarvoor nog geen aanvoerder is vastgelegd.
f. Geef de query voor de competitiesoorten, die op zaterdag worden gespeeld.


14. Maak de sql-queries m.b.t. de database RUNDVEEADMINISTRATIE (zonder computer), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de sql-query voor een lijstje van alle bedrijven (naam, adres, telefoon) in Oenkerk
b. Geef de sql-query voor een lijstje van alle bedrijven (naam, adres, postcode, plaats) in plaatsen waarbij in de postcode de letter A voorkomt
c. Geef de sql-query voor een lijstje van alle koeien (koenummer, jaar en kgmelk) die meer dan 2000 kg melk hebben gegeven in het jaar 2000


15. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Wat is de grootste boete, die iemand heeft moeten betalen ?
b. Wat is de gemiddelde boete die werd opgelegd, gerekend over alle uitleningen ?
c. Wat is de geboortedatum van de oudste leerling? En wat van de jongste ?
d. Hoeveel boeken zijn er in reparatie ?


16. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Maak een lijstje van aantallen leerlingen per woonplaats (dus een lijstje van alle plaatsen met daarachter het aantal leerlingen uit die plaats)
b. Maak een lijstje waarin het aantal jongens en het aantal meisjes staat
c. Maak een overzicht van de aantallen jongens en meisje per klas.
d. Maak een lijstje waarin het aantal boeken per rubriek staat.


17. Maak de sql-queries m.b.t. de database TENNISVERENIGING (zonder computer, of m.b.v de SQL-site), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de query voor de gemiddelde leeftijd van de seniorleden. Zorg er voor dat de kolomtitel "gem.leeftijd" is.
b. Geef de query voor het aantal aktieleden. Zorg er voor dat de kolomtitel "aantal aktieleden" is.
c. Geef de query voor de leeftijd van het oudste lid.
d. Geef de query voor de geboortedatum van het jongste lid uit Buitenpost.


18. Maak de sql-queries m.b.t. de database RUNDVEEADMINISTRATIE (zonder computer), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de sql-query die het aantal bedrijven in Buitenpost geeft
b. Geef de sql-query voor een lijstje van alle plaatsen met het aantal bedrijven in die plaatsen
c. Geef de sql-query die het grootste vetgehalte, dat ooit gehaald is, geeft.


19. Maak de sql-queries m.b.t. de database TENNISVERENIGING (zonder computer, of m.b.v de SQL-site), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de query voor een lijstje van de lidsoorten, met het aantal leden per lidsoort.
b. Geef de query voor een lijstje van de lidsoorten, met de gemiddelde leeftijd per lidsoort.
c. Geef de query voor een lijstje van de lidsoorten, met het aantal leden per lidsoort, maar dan alleen de lidsoorten die uit meer dan drie leden bestaan.
d. Geef de query voor een lijstje van de plaatsen, met de gemiddelde score van de leden uit die plaats, maar dan alleen de plaatsen waar de gemiddelde score boven 4000 zit


20. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Wie is de oudste leerling in de database (geef voornaam, achternaam, geboortedatum)
b. Kun je IN DE QUERY VAN vraag a het beste WHERE GEB_DATUM = gebruiken of WHERE GEB_DATUM IN ? Leg uit waarom.
c. Welke boeken in de rubriek Nederlands zijn in reparatie ? (geef de titel en de rubriek)
d. Van welke auteurs werden er boeken gereserveerd ? (geef de voornaam en achternaam)
e. Er is een exemplaar van "Hoe vreselijk is dit alles" van Marten Toonder beschadigd. Welke leerling kan dat op zijn geweten hebben ?


21. Maak de sql-queries m.b.t. de database RUNDVEEADMINISTRATIE (zonder computer), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de sql-query voor een lijstje van bedrijfsnummers die in hun bedrijf een koe hebben die meer dan 8000 kg. melk in een bepaald jaar heeft gegeven
b. Geef de sql-query die het koenummer geeft van de koe met het grootste vetgehalte ooit
c. Geef de sql-query voor een lijstje van bedrijfsnamen die in hun bedrijf een koe hebben die meer dan 8000 kg. melk in een bepaald jaar heeft gegeven
d. Geef de sql-query die het bedrijfsnummer geeft van de koe die de grootste hoeveelheid melk heeft gegeven in 2003
e. Geef de sql-query voor een lijstje van jaren met de totale hoeveelheid melk (in kg) in die jaren


22. Maak de sql-queries m.b.t. database TENNISVERENIGING (zonder computer, of m.b.v de SQL-site), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de query voor een lijstje van de leden, die aan de competitie DD (damesdubbel) meedoen. Geef de naam, de woonplaats en de (competitie)soort.
b. Geef de query voor een lijstje van de leden uit Buitenpost, die aan de competitie meedoen. Geef de naam, de woonplaats en de (competitie)soort.
c. Geef de query voor een lijstje van de leden, die aan de competitie meedoen, met de dag waarop ze spelen. Geef de naam, de woonplaats, de (competitie)soort, en de speeldag.
d. Geef de query voor een lijstje van alle competitiesoorten, met de naam van de aanvoerder van die soort.


23. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Maak een lijst van auteurs en de titels van hun boeken, die in de bibliotheek zijn (voornaam en achternaam van de auteur, titel van het boek)
b. Maak een lijst van leerlingen en de boetes die ze hebben betaald (alleen degenen die echt een boete hebben gehad, dus als er in de kolom boete 0,00 staat moet die niet worden afgedrukt)
c. Welke boeken zijn er van schrijvers uit de negentiende eeuw (geef de titel, de voornaam en achternaam en geboortedatum van de auteur)
d. Van welke auteurs zijn er boeken in reparatie ? (geef de titel en de status van het boek, de voornaam en achternaam van de auteur)
e. Maak een lijstje van de boeken uit de categorie Nederlands, die zijn uitgeleend aan leerlingen uit de zesde klas (geef de titel van het boek en de categorie, en de voornaam en achternaam en klas van de leerling)


24. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Maak een lijstje van de plaatsen waar minstens tien leerlingen wonen (geef de plaatsnaam en het aantal leerlingen uit die plaats)
b. Maak een lijstje van de auteurs, waarvan meer dan vijf boektitels aanwezig zijn (geef de voornaam, achternaam, en aantal boektitels)
c. Maak een lijstje van de boeken, die meer dan tien keer zijn uitgeleend (geef de titel en het aantal keren uitgeleend)


25. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Maak een lijstje van de boeken, die nog nooit zijn uitgeleend (geef alleen de titels)
b. Welke leerlingen hebben nog nooit een nederlands boek geleend (geef voornaam en achternaam)
c. Welke leerlingen hebben in totaal meer dan € 5,- aan boete betaald (geef voornaam en achternaam en de totale hoeveelheid boete, denk er om dat de leerlingen vaker dan één keer boete kunnen krijgen!)


26. Maak de sql-queries m.b.t. de database RUNDVEEADMINISTRATIE (zonder computer), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de sql-query voor een lijstje van koenummers van bedrijven uit Buitenpost
b. Geef de sql-query voor de naam, adres, postcode en plaats van het bedrijf van de koe die de grootste hoeveelheid melk heeft gegeven in 2003
c. Geef de sql-query die de grootmoeder geeft van koenummer 857
d. Geef de sql-query die de namen van de bedrijven geeft die koeien hebben met nummers boven 10000
e. Geef de sql-query die de bedrijfsnummers geeft van de bedrijven die geen koeien hebben die meer dan 8000 kg melk hebben gegeven
f. Geef de sql-query die de bedrijfsnummers en het aantal koeien op die bedrijven geeft, van bedrijven die meer dan 100 koeien hebben


27. Maak de sql-queries m.b.t. de database TENNISVERENIGING (zonder computer, of m.b.v de SQL-site), noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Geef de query voor de naam van het jongste lid van de tennisvereniging.
b. Geef de query voor de naam van het lid uit Buitenpost met de hoogste score.
c. Geef de query voor een lijstje van de leden, die niet aan de competitie meedoen.


28. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak in de ontwerpweergave (dan hoef je zelf geen SQL te gebruiken) query's voor de volgende opdrachten:
a. Maak een lijst van alle leerlingen (voornaam, achternaam, klas) gesorteerd op klas, en binnen de klas op de achternaam
b. Maak een lijst van alle klassen, die in de gegevensbank voorkomen.
c. Wat is de grootste boete, die iemand heeft moeten betalen ?
d. Maak een lijstje van aantallen leerlingen per woonplaats (dus een lijstje van alle plaatsen met daarachter het aantal leerlingen uit die plaats)
e. Maak een lijst van auteurs en de titels van hun boeken, die in de bibliotheek zijn (voornaam en achternaam van de auteur, titel van het boek)


29. Start Access en open de database BIBLIOTHEEK. Maak de sql-queries, noteer de query's ook in een worddocument of in je schrift!
a. Maak een lijstje met alle openstaande uitleningen (geef titel boek, naam auteur, naam en klas van leerling). Ga er daarbij vanuit dat het vandaag 3 maart 2006 is.
b. Er komt iemand in de bibliotheek die het boek Giph! van Ronald Giphart wil lenen. Ga met een query na of er een uitleenbaar exemplaar is dat aan hem uitgeleend kan worden.
c. Maak een lijst van alle uitgeleende boeken waarvan de uitleentermijn verstreken is. Ga er daarbij vanuit dat het vandaag 3 maart 2006 is, en dat de uitleentermijn drie weken is.
d. Een leerling brengt het boek Figuranten van Arnon Grunberg, met boeknummer 66, terug op 3 maart 2006. Schrijf een query die nagaat of er een reservering voor dat boek is en welke leerling in dat geval die reservering gedaan heeft.
e. Maak een lijstje van boeken, met titel en auteur, waarin per boek is aangegeven hoe vaak het is uitgeleend.
 
  Opmerking: Als je een query geeft met "SELECT TITEL FROM BOEKEN WHERE BOEKNR=66" dan verschijnt de titel van dat boek.
Als je een query geeft met "SELECT TITEL FROM BOEKEN WHERE BOEKNR=Geef_boeknummer" dan verschijnt er een venstertje waarin om het boeknummer wordt gevraagd, en als je het nummer hebt ingevoerd wordt de query voor dat boeknummer uitgevoerd.