Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Meerkeuze-vragen hoofdstuk 9   

Klik bij meerkeuzevragen op het correcte antwoord.
N.B. Soms zijn alle antwoorden goed, klik dan op 'Alle antw. zijn goed'
Als het fout is probeer je het opnieuw!
betekent fout
betekent goed
Heb je het antwoord bij de eerste poging goed dan krijg je 10 punten, bij de tweede poging 1 punt en bij de derde poging 0.5 punt.

De volgende vragen hebben betrekking op de database RUNDVEEADMINISTRATIE
Die database bestaat uit drie tabellen:

BEDRIJVEN
bedrijfsnrnaamadrespostcplaatstel

KOEIEN
koenrvadermoedergebdatbedrijfsnr

JAARPROD
koenrjaarkgmelkvetgeheiwitgeh


 1. De sql-query voor een lijstje van alle bedrijven, gesorteerd op plaats, en binnen dezelfde plaats op naam, is:
a) print * from BEDRIJVEN sort by plaats, naam;
b) select * from BEDRIJVEN sort by plaats, naam;
c) select * from BEDRIJVEN order by plaats, naam;
d) print everything from BEDRIJVEN order by naam, plaats;

 2. De sql-query voor een lijstje van alle bedrijven (naam, adres, telefoon) in Buitenpost is:
a) select naam, adres, telefoon from BEDRIJVEN where plaats is Buitenpost;
b) select naam, adres, telefoon from BEDRIJVEN where plaats = 'Buitenpost';
c) select naam, adres, telefoon from BEDRIJVEN in Buitenpost;
d) select naam and adres and telefoon of BEDRIJVEN where plaats = 'Buitenpost';

 3. Geef de sql-query voor een lijstje van de jaarproductie van alle koeien, geef daarbij het koenummer, het jaar, en kgmelk. Sorteer daarbij op kgmelk en wel zo dat degene met de meeste melk bovenaan staat
a) select jaarprod from koeien order by jaarprod
b) select koenr, jaar, kgmelk from JAARPROD order by kgmelk;
c) select JAARPROD, koenr, jaar order by JAARPROD DESC;
d) select koenr, jaar, kgmelk from JAARPROD order by kgmelk DESC;

 4. Geef de sql-query voor een lijstje van alle bedrijven (naam, adres, postcode, plaats) waarbij de postcode begint met 92
a) select naam, adres, postc, plaats from BEDRIJVEN where postc = 92*;
b) select naam, adres, postc, plaats with postc = '92*' from BEDRIJVEN;
c) select naam, adres, postcode, plaats from BEDRIJVEN where postcode likes 9"2%";
d) select naam, adres, postc, plaats from BEDRIJVEN where postc like '92*';

 5. Geef de sql-query voor een lijstje van alle vaders (elke vader maar één keer noemen)
a) select vader from KOEIEN;
b) select distinct vader from KOEIEN;
c) select vaders onetime from KOEIEN;
d) select vaders from distinct KOEIEN;

 6. Geef de sql-query voor een lijstje van alle koeien (koenummer, kgmelk en vetgeh) die in het jaar 2000 een vetgehalte van meer dan 3 hadden
a) select koenr, kgmelk, vetgeh from JAARPROD where jaar='2000' and vetgeh> 3;
b) select koenr, kgmelk, vetgeh where jaar=2000 and vetgeh>3 from JAARPROD ;
c) select koenr, kgmelk, vetgeh from KOEIEN where jaar='2000' and 'vetgeh'>3;
d) select koenr, kgmelk, vetgeh in 2000 from KOEIEN where vetgeh>3;

 7. Geef de sql-query die het aantal bedrijven in Emmeloord geeft
a) select number of BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord';
b) select count(*) from BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord';
c) select * from BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord';
d) count(bedrijfsnr) from BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord';

 8. Geef de sql-query die het aantal koeien geeft die in het jaar 2000 meer dan 7000 kg melk hebben gegeven
a) select count(*) from JAARPROD where jaar='2000' and kgmelk > 7000;
b) select count(*) from KOEIEN where kgmelk > 7000 in 2000;
c) select count(*) from JAARPROD where jaar='2000' and kgmelk > 7000 group by jaar;
d) select sum(kgmelk>7000) from JAARPROD where jaar='2000';

 9. Geef de sql-query voor een lijstje van alle plaatsen met het aantal bedrijven in die plaatsen
a) select plaats, count (*) from BEDRIJVEN ;
b) select plaats, count (*) from BEDRIJVEN group by plaats ;
c) select count (*) from BEDRIJVEN group by plaats;
d) select plaats, count (BEDRIJVEN);

10. Geef de sql-query die de nummers van de koeien geeft met het totaal aantal kg. melk dat die koeien hebben gegeven, maar dan alleen de koeien waarbij het totaal boven de 80000 kg. zit
a) select koenr, sum(kgmelk) from JAARPROD where sum(kgmelk)>80000;
b) select sum(kgmelk) from JAARPROD group by koenr where sum(kgmelk)>80000;
c) select koenr, sum(kgmelk) where sum(kgmelk)>80000 from KOEIEN group by koenr;
d) select koenr, sum(kgmelk) from JAARPROD group by koenr having sum(kgmelk)>80000;

11. Geef de sql-query voor een lijstje van bedrijfsnummers die in hun bedrijf een koe hebben die meer dan 6000 kg. melk in een bepaald jaar heeft gegeven
a) Dit kan niet, je moet dan eerst een query maken waarmee je de koeien selecteert die meer dan 6000 kg. melk hebben gegeven, en daarna zou je een query kunnen maken waarmee de bedrijfnummers van die koeien worden uitgezocht
b) select bedrijfsnr from KOEIEN where koenr = (select koenr from JAARPROD where kgmelk>6000)
c) select bedrijfsnr from KOEIEN where koenr in ( select koenr from JAARPROD where kgmelk>6000)
d) select bedrijfsnr from KOEIEN where kgmelk>6000

12. Geef de sql-query die de naam en plaats van het bedrijf geeft van de koe die de grootste hoeveelheid melk heeft gegeven in 2003
a) select naam, plaats from BEDRIJVEN where bedrijfsnr in (select bedrijfsnr from KOEIEN where koenr in (select koenr from JAARPROD where kgmelk = (select max(kgmelk) from JAARPROD where jaar = '2003')))
b) select naam, plaats from BEDRIJVEN, KOEIEN where koenr in (select koenr from JAARPROD where kgmelk = (select max(kgmelk) from JAARPROD where jaar = '2003'))
c) select naam, plaats from BEDRIJVEN, KOEIEN where kgmelk = (select max(kgmelk) from JAARPROD where jaar = '2003')
d) select naam, plaats from BEDRIJVEN where bedrijfsnr in (select bedrijfsnr from KOEIEN where koenr = (select koenr, max(kgmelk) from JAARPROD where jaar = '2003'))

13. Geef de sql-query voor een lijstje van koenummers van bedrijven uit Emmeloord
a) select koenr from KOEIEN where plaats = 'Emmeloord';
b) select koenr from BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord';
c) select koenr from KOEIEN, BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord';
d) select koenr from KOEIEN, BEDRIJVEN where plaats = 'Emmeloord' and KOEIEN.bedrijfsnr=BEDRIJVEN.bedrijfsnr;

14. Geef van koe met nummer 1234 de geboortedatum en de naam en plaats van het bijbehorende bedrijf
a) select gebdatum, naam, plaats from BEDRIJVEN, KOEIEN where koenr='1234';
b) select gebdatum from KOEIEN where koenr='1234' and naam, plaats from BEDRIJVEN where BEDRIJVEN.bedrijfsnr=KOEIEN.bedrijfsnr;
c) select gebdatum, naam, plaats from BEDRIJVEN, KOEIEN where koenr='1234' and BEDRIJVEN.bedrijfsnr=KOEIEN.bedrijfsnr;
d) select gebdatum, naam, plaats from BEDRIJVEN where koenr='1234';

15. Geef de sql-query die de namen van de bedrijven geeft die geen koeien hebben met nummers lager dan 1000
a) select namen from BEDRIJVEN where not exists (select koenr from KOEIEN where koenr<1000 and BEDRIJVEN.bedrijfsnr=KOEIEN.bedrijfsnr);
b) select namen from BEDRIJVEN where not exists (select koenr from KOEIEN where koenr<1000);
c) select namen from BEDRIJVEN, KOEIEN where koenr>=1000 and BEDRIJVEN.koenr=KOEIEN.koenr;
d) select namen from BEDRIJVEN where not exists koenr<1000;

16. Wat doet de SQL-opdracht ORDER BY ... DESC
a) oplopend sorteren
b) aflopend sorteren
c) unieke waarden tonen in aflopende volgorde
d) groeperen in oplopende volgorde

17. Met welke functie krijg je het aantal rijen
a) SUM
b) MAX
c) DISTINCT
d) COUNT

18. Welke van de volgende vier hoort niet bij de drie belangrijkste taken van een database-systeem ?
a) Het kunnen toepassen van sql-queries
b) Het opslaan van gegevens en het mogelijk maken van wijzigingen
c) Het kunnen opvragen van informatie en het verwerken van informatie
d) Het bewaken van de integriteit

19. De volgorde in een SQL-query is erg belangrijk.
Als je een SQL-query hebt waarin de woorden ORDER BY, SELECT, WHERE, FROM en HAVING voorkomen, in welke volgorde moeten die woorden dan voorkomen ?
a) ORDER BY, SELECT, WHERE, FROM, HAVING
b) SELECT, FROM, WHERE, HAVING, ORDER BY
c) SELECT, WHERE, FROM, HAVING, ORDER BY
d) SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, HAVING

20. Welke van de volgende programma's is geen DBMS
a) Oracle
b) MySQL
c) Access
d) Excel