Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 
Leswijzer Informatica HAVO-5 periode 2 2012/2013 (19 november 2012 t/m 1 maart 2013)  
week les 1 (ma 3) les 2 (di 2) les 3 (do 6)
47      
48      
49      
50      
51      
52 Kerstvakantie
1
2      
3      
4      
5      
6      
7 Carnavalsvakantie
8      
9      


Werkwijze bij Informatica.
  • Je ziet steeds op de leswijzer welke paragrafen je moet lezen, en welke opgaven je moet maken. De opgaven en de inhoud van de hoofdstukken vind je op de informatica-website http://informatica.haperen.com Die opgaven maak je in een schrift, of in een word-document.
  • Tiijdens elke les kan ik controleren of je voldoende aan de taak hebt gewerkt.
    De uitwerkingen van de opgaven staan op de website, zodat je het zelf na kunt kijken.
  • Over elk hoofdstuk krijg je een SO (Digitale toest welke voor je examen dossier mee telt, zie PTA voor de weging).
  • Je hebt in elke periode waarin je informatica hebt ook een praktische opdracht. Meestal maak je die met z'n tweeën. Je moet daarbij ook altijd een "logboek" bijhouden. Daarin staat wat er gedaan is, wanneer en door wie. Vermeld ook eventuele bijzonderheden of moeilijkheden die jullie tegenkwamen. Houd je verder aan de regels voor het inleveren van schriftelijk werk (al is het bij informatica eigenlijk niet schriftelijk), die je bij Nederlands hebt gekregen. Denk om de deadline, elke dag later scheelt je een halve punt !