Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 
[Oefenopgaven]   [Logo-uitleg]  

Antwoorden oefenopgaven MSLogo

1. fd 40 rt 90 fd 40 rt 90 fd 40 rt 90 fd 40 rt 90


2a. rt 90
repeat 6 [pd fd 30 pu fd 30]
b. pd rt 90
repeat 3 [fd 30 lt 120]
c. pd rt 90
repeat 8 [fd 30 lt 45]
d. pd rt 90
repeat 5 [fd 30 lt 72]
e. pd repeat 16 [ fd 80 rt 135]
f. pd repeat 72 [ fd 80 rt 170]


3. pd repeat 4 [fd 30 rt 90]
pu rt 90 fd 15 lt 90 fd 15
SETFC [0 255 0] FILL
rt 180 fd 15 lt 90 fd 45 pd
repeat 3 [fd 30 lt 120]
pu fd 15 lt 90 fd 10
SETFC [255 0 0] FILL
rt 180 fd 10 lt 90 fd 45 pd
repeat 5 [fd 30 lt 72]
pu fd 15 lt 90 fd 10
SETFC [0 0 255] FILL


4a. pd repeat 4 [fd 30 rt 90]
b. repeat 4 [vierkant pu rt 90 fd 60 lt 90]
c. Maak eerst de procedure rij:
repeat 5 [vierkant pu rt 90 fd 30 lt 90]
Daarna krijg je de tekening met de volgende opdrachten:
repeat 4 [rij pu fd 30 lt 90 fd 150 rt 90 pd]
d. maak eerst een procedure rechthoek:
pd fd 30 rt 90 fd 60 rt 90 fd 30 rt 90 fd 60 rt 90

maak dan een procedure driehoek:
pd rt 30 fd 60 rt 120 fd 60 rt 120 fd 60 rt 90

maak dan een procedure huis:
rechthoek pu rt 90 fd 30 lt 90 fd 10 setfc[0 255 0] fill rt 180 fd 10 rt 90 fd 30 rt 90 fd 30
pd driehoek rt 90 fd 30 lt 90 fd 10 setfc[255 0 0] fill rt 180 fd 10 rt 90 fd 30 lt 90 fd 30 rt 180

De uiteindelijke tekening krijg je met de volgende opdrachten:
repeat 4 [huis pu rt 90 fd 120 lt 90 pd]


5. maak eerst een procedure vierkant met variabele zijde.
to vierkant :z
pd repeat 4 [fd :z rt 90]
end

De uiteindelijke tekening krijg je met de volgende opdrachten:
repeat 4 [vierkant repcount*10 pu rt 90 fd 20+repcount*10 lt 90]


6a. pd rt 90 repeat 9 [repeat 45 [repeat 4[fd 50 rt 90] rt 8] fd 100 lt 40] pu
b. Een algoritme is een gedetailleerde beschrijving van de opdrachten die een computer moet uitvoeren om iets voor elkaar te krijgen.
c. In een PSD geef je een keuzeblok op de volgende manier aan:

d. In een PSD geef je een herhalingsblok op de volgende manier aan: