Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 
  [Antwoorden]   [Logo-uitleg]  

Oefenopgaven MSLogo

1. De basis van MSLogo
a. Laat met MSlogo een vierkant tekenen, met zijden van 40 mm.
Dat kan met 8 opdrachten (na elkaar, of naast elkaar op één regel.)
2. Herhaling in MSLogo
a. Maak de volgende tekening m.b.v. REPEAT (de lijnstukjes en de open stukjes zijn 30 mm)

b. Teken een gelijkzijdige driehoek met zijden van 30 mm.
De hoeken van zo'n driehoek zijn 60°, maar de draai die je maakt bij de hoekpunten is niet 60° !
Maak zelf eerst maar eens een tekening om er achter te komen hoe groot die draaihoek is.
c. Teken een achthoek met zijden van 30 mm
De hoek waarover je draait kun je gemakkelijk als volgt berekenen:
als je helemaal rond bent gelopen dan heb je een draai van in totaal 360° gemaakt.
Dat heb je in 8 keer gedaan, dus bij elk hoekpunt was de draai 360° : 8
d. Teken ook een vijfhoek.
Gebruik daarbij REPEAT 5
Bereken de draaihoek zoals bij opgave c is uitgelegd.
e. Teken de achtpuntster zoals hieronder.
De opdracht wordt het volgende : REPEAT 8    [ FD 40    RT .....]
f. Maak ook een 36-puntige ster door 36 keer herhalen (de hoekjes zijn dan 10 graden)
3. Kleuren in MSLogo
a. Maak de volgende tekening in MSlogo (de zijden zijn allemaal 30 mm):

4. Procedures in MSLogo
a. Maak een procedure vierkant met een zijde van 30 mm
b. Maak deze tekening met REPEAT en vierkant :

c. Maak deze tekening met 4 rijen van 5 vierkantjes van 30 bij 30.

Splits het probleem in deelproblemen !
Maak eerst een nieuwe procedure RIJ, die 5 vierkantjes op een rij tekent.
(tik op de commandoregel: edit "rij (+enter) )
d. Maak een tekening zoals hieronder. Gebruik een procedure huis en REPEAT 4.
5. Repcount in MSLogo
a. Maak een algoritme voor de volgende tekening :
(de zijden zijn 10, 20, 30 en 40 mm en de tussenruimte is steeds 20 mm. Gebruik REPEAT en REPCOUNT)

6. Structuurdiagrammen
a. Maak het logo-programma (en schrijf de opdrachten op) dat hoort bij onderstaand structuurdiagram:Als het goed is krijg je de krans op blz. 173 van je theorieboek
b. Wat is een algoritme
c. Hoe geef je in een structuurdiagram (ook wel PSD = Programma Structuur Diagram genoemd) een keuzeblok aan.
d. Hoe geef je in een structuurdiagram een herhalingsblok aan.