Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 
Leswijzer Informatica VWO-5 periode 1 2013/2014 (19 augustus t/m 16 november 2013)  
week les 1 les 2 les 3 les 4
34 Lees Excel hoofdstuk 1, Loop met de voorbeelden mee. Lees Excel hoofdstuk 2, Loop met de voorbeelden mee. Lees Excel hoofdstuk 3, Loop met de voorbeelden mee. Bespr. tekens, standaardisatie, bits, bytes, binair → dec en omgekeerd, hexadec → dec en omgekeerd.
Lees hoofdstuk1 §1.1 en 1.2

Maak opg. 1 t/m 7 van de opgaven van hoofdstuk 1
35 Lees Excel hoofdstuk 3, Loop met de voorbeelden mee. Lees Excel hoofdstuk 4, Loop met de voorbeelden mee. Lees Excel hoofdstuk 5, Loop met de voorbeelden mee. Bespr. binair optellen, negatief, schakelingen voor optellen
Lees hoofdstuk1 §1.3 t/m 1.5
Bekijk de powerpoint-presentatie van hoofdstuk 1 en wel het gedeelte over de getallen

Maak opg. 8 t/m 14 van de opgaven van hoofdstuk 1
36 Lees Excel hoofdstuk 6, Loop met de voorbeelden mee. Lees Excel hoofdstuk 7, Loop met de voorbeelden mee. SO Excel hoofdstuk 1,2,3 Bespr. ASC- en UNI-code, analoog en digitaal, programma ASC.EXE, RGB en het programma RGB.EXE
Lees hoofdstuk1 §1.6 t/m 1.8

Maak opg. 15 t/m 22 van de opgaven van hoofdstuk 1
37 Lees Access hoofdstuk 1, Loop met de voorbeelden mee. Lees Access hoofdstuk 2, Loop met de voorbeelden mee. Lees Access hoofdstuk 3 & 4, Loop met de voorbeelden mee. RGB, pixel, resolutie, bitmap, compressie, gif-, jpg en png-formaat, vectorgeöriënteerd, geluid en video
Lees hoofdstuk1 §1.9 t/m 1.18

Maak opg. 23 t/m 32 van de opgaven van hoofdstuk 1 ;
38 SO Theorie hoofdstuk 1 - Digitaliseren Lees Access hoofdstuk 5, Loop met de voorbeelden mee. SO Access Bespr. communicatie, medium, stuurinformatie, protocol
Lees hoofdstuk2 §2.1 t/m 2.4
.
Maak opdracht 1 t/m 4 van de opgaven van hoofdstuk 2
39 Lees hoofdstuk 9 §9.1 t/m §9.5
Maak opg. 1 en 3 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken relationele databases en SQL: select, from, distinct, order by
Lees hoofdstuk 9 §9.1 t/m 9.3 en 9.5 t/m 9.7
Maak opg. 4 tm 10 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken SQL: where, and, or, not, like, is null, limit
Lees hoofdstuk 9 §9.8
Maak opg. 11 tm 14 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespr. email, attachment, html
Lees hoofdstuk2 §2.5 t/m 2.7
.
Maak opdracht 5 t/m 7 van de opgaven van hoofdstuk 2
40 Bespreken SQL: functies, group by, having
Lees hoofdstuk 9 §9.9
Maak opg. 15 tm 17 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken SQL: functies, group by, having, subqueries
Lees hoofdstuk 9 §9.10
Maak opg. 18 tm 20 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken SQL: Gegevens uit meer tabellen gebruiken
Lees hoofdstuk 9 §9.11 en §9.12
Maak opg. 21 tm 28 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespr. html: kleur, lijsten, tabellen, speciale tekens
Lees hoofdstuk2 §2.8
.
Maak opdracht 8 t/m 10 van de opgaven van hoofdstuk 2
41 Bespreken: Sleutels en verwijzingen, nieuwe tabel
Lees hoofdstuk 10 §10.1 en 10.2
Maak opg. 1 tm 3 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespreken: INSERT, UPDATE, DELETE Lees hoofdstuk 10 §10.3
Maak opg. 4 tm 7 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespreken: Nieuwe tabel met sql
Lees hoofdstuk 10 §10.3
Maak opg. 8 tm 10 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespr. frames en CSS
Lees hoofdstuk2 §2.9
.
Maak opdracht 11 en 12 van de opgaven van hoofdstuk 2
42 herfstvakantie
43 Bespreken: Beveiliging van databases, privacy
Lees hoofdstuk 10 §10.4
Maak opg. 11 en 12 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespreken: Index, locking
Lees hoofdstuk 10 §10.5 en 10.6
Maak opg. 13 en 14 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespr. syntax, semantiek, sysntaxdiagram
Lees hoofdstuk2 §2.10
.
Maak opdracht 13 en 14 van de opgaven van hoofdstuk 2
Bespr. interface, standaardisatie, sensor, actuator, embedded systeem
Lees hoofdstuk2 §2.11 en 2.12
.
Maak opdracht 15 t/m 17 van de opgaven van hoofdstuk 2
44 SO hoofdstuk 2 Oefenen SQL query's Oefenen SQL query's SE 1 over hoofdstuk 9 en 10 (100 min)
45 Einde periode 1


Werkwijze bij Informatica.
  • Je ziet steeds op de leswijzer welke paragrafen je moet lezen, en welke opgaven je moet maken. De opgaven en de inhoud van de hoofdstukken vind je op de informatica-website http://informatica.haperen.com Die opgaven maak je in een schrift, of in een word-document.
  • Tiijdens elke les kan ik controleren of je voldoende aan de taak hebt gewerkt.
    De uitwerkingen van de opgaven staan op de website, zodat je het zelf na kunt kijken.
  • Over elk hoofdstuk krijg je een SO (Digitale toest welke voor je examen dossier mee telt, zie PTA voor de weging).
  • Je hebt in elke periode waarin je informatica hebt ook een praktische opdracht. Meestal maak je die met z'n tweeën. Je moet daarbij ook altijd een "logboek" bijhouden. Daarin staat wat er gedaan is, wanneer en door wie. Vermeld ook eventuele bijzonderheden of moeilijkheden die jullie tegenkwamen. Houd je verder aan de regels voor het inleveren van schriftelijk werk (al is het bij informatica eigenlijk niet schriftelijk), die je bij Nederlands hebt gekregen. Denk om de deadline, elke dag later scheelt je een punt !